Jump to content

Biyoloji Günlüğü

Yönetici
 • İçerik sayısı

  622
 • Katılım

 • Son ziyaret

Biyoloji Günlüğü paylaşımları

 1. Yenilebilir böcekler, besin kaynaklarının tükenmesi sorununa çözümün bir parçası olma potansiyeline sahiptir. Böcekler, geleneksel hayvancılık üretiminin çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek, sürdürülebilir ve çevre dostu bir protein kaynağıdır. Böcekler, geleneksel çiftlik hayvanlarıyla aynı miktarda protein üretmek için daha az yem, su ve toprağa ihtiyaç duyarlar ve daha az sera gazı üretirler. Bununla birlikte, böceklerin tek başına gıda tükenmesi sorununa tam bir çözüm olmadığına dikkat etmek önemlidir. Gıda kaynaklarının tükenmemesini sağlamak için, tarımsal uygulamaların iyileştirilmesi, gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketiminin teşvik edilmesi dahil olmak üzere bir dizi yaklaşımın benimsenmesi gerekecektir. Böcekleri diyete dahil etmek, gıda kaynaklarının tükenmemesini sağlamak ve daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir gıda sistemi oluşturmak için daha geniş bir stratejinin bir parçası olabilir. Böcek türlerini hayvan yemi olarak kullanmak doğru mudur? Bir çok sebep ile birlikte böceklerin bir besin bileşeni olarak rasyonlara dahil edilmesi ve gıda kaynağı olarak optimize edilmesi mantıklı bir uygulama olabilir: Böcekler sürdürülebilir ve çevre dostu bir protein kaynağıdır: Böcekler, geleneksel çiftlik hayvanlarıyla aynı miktarda protein üretmek için daha az yem, su ve toprağa ihtiyaç duyar ve daha az sera gazı üretirler. Bu, onları hayvan yemi için daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçenek haline getirir. Böcekler hayvan sağlığını iyileştirebilir: Böcekler, protein, yağ ve çeşitli vitamin ve mineraller dahil olmak üzere zengin bir besin kaynağı olabilir. Bu, diyetlerinin bir parçası olarak böceklerle beslenen hayvanların sağlığını ve üretkenliğini geliştirmeye yardımcı olabilir. Böcekler yem maliyetlerini azaltabilir: Böcekler, özellikle soya veya mısır gibi geleneksel protein kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, hayvan yemi için uygun maliyetli bir protein kaynağı olabilir. Bu, çiftçiler ve diğer hayvan üreticileri için yem maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Böcekleri hayvan yemi olarak kullanma fikri, güvenli bir şekilde tedarik edildikleri ve işlendiği ve alerji veya hassasiyetlerle ilgili endişeler dikkate alındığı sürece iyi bir fikir olabilir. Daha sürdürülebilir bir çevre yaratmaya yardımcı olmak için geri dönüşüm sürecinde kullanılabilecek birçok böcek türü vardır. Bu amaçla kullanılmış olan bazı böcek örnekleri şunları içerir: Siyah Asker Sineği (Black Soldier Fly) larvaları: SAS larvaları, gıda artıkları gibi organik atıkları kompost haline getirebilen verimli ayrıştırıcılardır. Un kurtları: Un kurtları, organik atıkları geri dönüştürmek ve onu hayvanlar veya insanlar için protein bakımından zengin yemlere dönüştürmek için kullanılabilir. Mavi şişe sinekleri: Bluebottle sinekleri (Callpihoridae familyası üyeleri), hayvan gübresi gibi organik atıkları kompost haline getirmeye yardımcı olabilecek verimli ayrıştırıcılardır. Bok böcekleri: Bok böcekleri (gübre böcekleri), hayvan gübresinin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilir, besin maddelerini toprağa geri döndürür ve sentetik gübre ihtiyacını azaltır. Bu ve diğer böcek türlerini geri dönüşüm sürecinde kullanarak daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak ve atıkların çevre üzerindeki etkisini azaltmak mümkündür. Yazının tamamı ve kaynağı: MVC Organic - Yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var mı?
 2. Dünya genelinde biyologların aldıkları maaşlar, biyologların çalıştıkları alan, eğitim seviyesi, çalıştıkları yer ve çalışma koşulları gibi faktörlere göre değişebilir. Örneğin, bir üniversite profesörü olarak çalışan bir biyoloğun aldığı maaş, bir laboratuvarda çalışan bir biyoloğun aldığı maaştan daha yüksek olabilir. Aynı şekilde, bir biyoloğun çalıştığı ülke ve çalıştığı şirketin büyüklüğü de maaşı etkileyebilir. Örneğin, ABD'de biyologların aldıkları ortalama maaş, 2019 yılında 63.420 dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakam, biyologların çalıştıkları alana ve çalıştıkları yere göre değişebilir. Örneğin, Almanya'da biyologların aldıkları ortalama maaş, 2021 yılında 44.200 Euro olarak tahmin ediliyor. Job Title Annual Salary Monthly Pay Weekly Pay Hourly Wage Senior Computational Biologist $133,717 $11,143 $2,571 $64.29 Computational Biologist $113,346 $9,445 $2,179 $54.49 Remote Computational Biologist $101,858 $8,488 $1,958 $48.97 Head Of Marine Biologist $92,991 $7,749 $1,788 $44.71 Senior Wildlife Biologist $90,811 $7,567 $1,746 $43.66 10. Japonya - Ortalama Ücret: US$49,227 (¥5,296,589) 9. Avustralya - Ortalama Ücret: US$50,001 (A$78,844) 8. Norveç - Ortalama Ücret: US$56,587 (604,048Kr) 7. Almanya - Ortalama Ücret: US$57,078 (€53,015) 6. Belçika - Ortalama Ücret: US$57,749 (€53,638) 5. Suudi Arabistan - Ortalama Ücret: US$66,654 (SR249,951) 4. İsrail- Ortalama Ücret: US$68,574 (244,168) 3. Danimarka- Ortalama Ücret: US$70,989 (492,000Kr) 2. Birleşmiş Milletler - Ortalama Ücret: US$79,229 1. İsviçre - Ortalama Ücret: US$95,028 (92,821Fr)
 3. Biyologlar, canlılar ve doğal dünya hakkında bilgi toplamaya ve anlamaya çalışan bilim adamlarıdır. Biyologların asıl görevi, hayvanların ve bitkilerin yapısı, davranışı, evrimi ve çevreleriyle ilişkisi gibi konuları incelemek ve bu bilgileri toplumla paylaşmaktır. Biyologlar, ayrıca canlıların biyokimyası, genetiği ve fizyolojisi gibi konuları da incelerler. Biyologlar, insanların sağlığı, çevre ve doğal kaynakların korunması gibi önemli konulara da yardımcı olurlar. Örneğin, biyologlar, insanların sağlığını etkileyen hastalıkların nedenlerini araştırır ve bu bilgileri kullanarak insanların sağlığını koruma ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca, biyologlar, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması konusunda da çalışırlar. Biyologların yaptığı araştırmalar, insanların doğayı anlamasını ve onu daha iyi yönetmesini sağlar. Bu nedenle, biyologların asli görevi canlı hayatının düzen içerisinde yürümesi için bir köprü niteliğinde veri akışını sağlamak ve insan ile doğa arasındaki hassas dengenin var oluşunu temsil etmek olmalıdır.
 4. Biyologlar olmasaydı, insanların canlılar ve doğal dünya hakkında anlamaya çalıştıkları bir bilim dalı olmayacaktı. Bu, insanların doğayı anlamasını ve onu daha iyi yönetmesini engelleyecekti. Ayrıca, biyologların yaptığı araştırmalar sayesinde insanların sağlığını etkileyen hastalıkların nedenlerini araştırarak insanların sağlığını koruma ve iyileştirme çalışmaları yapılamayacaktı. Bunun yanı sıra, biyologların yaptığı araştırmalar sayesinde doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması konusunda da çalışılamayacaktı. Bu nedenle, biyologların olmaması, insanların doğayı anlamasını ve onu daha iyi yönetmesini engelleyecek ve insanların sağlığını koruma ve iyileştirme çalışmalarını da etkileyecekti.
 5. Türkiye'de biyologların değer görmemesi konusunda net bir yargı maalesef mevcut değildir. Ancak, biyologların değer görmemesi gibi bir sorunun nedenleri çeşitli olabilir ve bu konuda farklı görüşler olabilir. Örneğin, biyologların çalışmalarının toplum tarafından yeterince anlaşılmaması, biyologların çalıştıkları alanların yeterince önem verilmemesi veya biyologların çalıştıkları konuların yeterince önemli görülmemesi gibi faktörler de değer görmemesi problemine neden olabilir. Bunun yanı sıra, biyologların değer görmemesi konusunda ekonomik ve sosyal faktörler de etkili olabilir. Örneğin, biyologların çalıştıkları alanların ekonomik açıdan yeterince önemli olmaması veya biyologların çalıştıkları alanlarda yeterince iş oluşmaması gibi faktörler de değer görmemesi problemine neden olabilir.
 6. Biyologlar, canlılar ve doğal dünya hakkında bilgi toplamaya ve anlamaya çalışan bilim adamlarıdır. Biyologlar, hayvanların ve bitkilerin yapısı, davranışı, evrimi ve çevreleriyle ilişkisi gibi konuları incelerler. Biyologlar, ayrıca canlıların biyokimyası, genetiği ve fizyolojisi gibi konuları da incelerler. Biyologlar, insanların sağlığı, çevre ve doğal kaynakların korunması gibi önemli konulara da yardımcı olurlar. Örneğin, biyologlar, insanların sağlığını etkileyen hastalıkların nedenlerini araştırır ve bu bilgileri kullanarak insanların sağlığını koruma ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca, biyologlar, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması konusunda da çalışırlar. Biyologlar, insanların daha iyi anlamasını sağladıkları için önemlidir. Biyologların yaptığı araştırmalar, insanların doğayı anlamasını ve onu daha iyi yönetmesini sağlar. Bu nedenle, biyologların önemi oldukça büyüktür ve biyoloji alanında çalışan bilim adamlarının önemli bir rolü vardır.
 7. Organic Synthesis: State of the Art 2011-2013 is a convenient, concise reference that summarizes the most important current developments in organic synthesis, from functional group transformations to complex natural product synthesis. The fifth volume in the esteemed State of the Art series, the book compiles two years' worth of Douglass Taber's popular weekly column Organic Chemistry Highlights. The series is an invaluable resource, leading chemists quickly and easily to the most significant developments in the field. The book is logically divided into two sections: the first section focuses on specific topics in organic synthesis, such as C-N Ring Construction and Carbon-Carbon Bond Formation. Each topic is presented using the most significant publications within those areas of research. The journal references are included in the text. The second section focuses on benchmark total syntheses, with an analysis of the strategy for each, and discussions of pivotal transformations. Synthetic organic chemistry is a complex and rapidly growing field, with additional new journals appearing almost every year. Staying abreast of recent research is a daunting undertaking. This book is an ideal tool for both practicing chemists and students, offering a rich source of information and suggesting fruitful pathways for future investigation.
 8. Organic Synthesis Organic Synthesis: State of the Art 2011-2013 is a convenient, concise reference that summarizes the most important current developments in organic synthesis, from functional group transformations to complex natural product synthesis. The fifth volume in the esteemed State of the Art series, the book compiles two years' worth of Douglass Taber's popular weekly column Organic Chemistry Highlights. The series is an invaluable resource, leading chemists quickly and easily to the most significant developments in the field. The book is logically divided into two sections: the first section focuses on specific topics in organic synthesis, such as C-N Ring Construction and Carbon-Carbon Bond Formation. Each topic is presented using the most significant publications within those areas of research. The journal references are included in the text. The second section focuses on benchmark total syntheses, with an analysis of the strategy for each, and discussions of pivotal transformations. Synthetic organic chemistry is a complex and rapidly growing field, with additional new journals appearing almost every year. Staying abreast of recent research is a daunting undertaking. This book is an ideal tool for both practicing chemists and students, offering a rich source of information and suggesting fruitful pathways for future investigation. Kitap Yazarı Douglass F. Taber ve Tristan Lambert ISBN 0190200790 Sayfa Sayısı 281 Yayın Yılı 2014 Yayınevi Oxford University Press, USA Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 9. From the Foreword written by Erick M. Carreira: "... The Organic Synthesis Workbook is an ideal compilation of state-of-the art modern syntheses which wonderfully showcases the latest advances in synthetic chemistry in combination with fundamentals in a question-and-answer format. The structure of the book is such that the reader can appreciate the intricacies of strategic planning, reagent tailoring, and structural analysis within the context of the individual synthetic targets. In providing highlights of synthesis from a wider range of natural products classes (alkaloids, terpenes, macrolides) the reader is given a tour through a broad range of reaction chemistry and concepts. Moreover, because in its scope the authors have ignored international borders, the book effectively parlays the global aspect of current research in the exciting field of organic synthesis... The Organic Synthesis Workbook promises to be to the current generation of graduate students, and even "students-for-life", what Ireland's and Alonso's books were to those of us who were graduate students in the 80's [Alsono: The Art of Problem Solving in Organic Chemistry, Ireland: Organic Synthesis]. The authors have wonderfully captured the thrill, the enjoyment, and the intellectual rigor that is so characteristic of modern synthetic organic chemistry."
 10. Organic Synthesis Workbook From the Foreword written by Erick M. Carreira: "... The Organic Synthesis Workbook is an ideal compilation of state-of-the art modern syntheses which wonderfully showcases the latest advances in synthetic chemistry in combination with fundamentals in a question-and-answer format. The structure of the book is such that the reader can appreciate the intricacies of strategic planning, reagent tailoring, and structural analysis within the context of the individual synthetic targets. In providing highlights of synthesis from a wider range of natural products classes (alkaloids, terpenes, macrolides) the reader is given a tour through a broad range of reaction chemistry and concepts. Moreover, because in its scope the authors have ignored international borders, the book effectively parlays the global aspect of current research in the exciting field of organic synthesis... The Organic Synthesis Workbook promises to be to the current generation of graduate students, and even "students-for-life", what Ireland's and Alonso's books were to those of us who were graduate students in the 80's [Alsono: The Art of Problem Solving in Organic Chemistry, Ireland: Organic Synthesis]. The authors have wonderfully captured the thrill, the enjoyment, and the intellectual rigor that is so characteristic of modern synthetic organic chemistry." Kitap Yazarı Jan-Arne Gewert, Jochen Görlitzer, Stephen Götze, Jan Looft, Pia Menningen, Thomas Nöbel, Hartmut Schirok ve Christian Wulff ISBN 3527301879 Sayfa Sayısı 294 Yayın Yılı 2000 Yayınevi Wiley-VCH Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 11. This book provides a noteworthy compilation of the groundbreaking methods of stereoselective synthesis, belonging to the repertoire of every modern practitioner of synthetic organic chemistry. The general principles underlying these processes are highlighted as they form the basis for the rapid and continuing developments in the field. The work also features illustrative examples of drug and natural product syntheses, resulting in a rich source of stimulating ideas for the efficient use of asymmetric reactions in the construction of stereochemically complex structures. From the contents: "Macrocyclic stereocontrol "Carbonyl addition reactions "alpha-Functionalization of enolates "Aldol and allylation reactions "Chiral acetals "Alkene hydroboration, reduction, and oxidation "Additions to C=N bonds and synthesis of amino acids "Conjugate additions "Chiral carbanions "Metal-catalyzed allylations "Cyclopropanations and CH-insertion reactions "Sigmatropic rearrangements "Diels-Alder and hetero-Diels-Alder reactions "[3+2]- and [2+2]-cycloaddition reactions
 12. Classics in Stereoselective Synthesis This book provides a noteworthy compilation of the groundbreaking methods of stereoselective synthesis, belonging to the repertoire of every modern practitioner of synthetic organic chemistry. The general principles underlying these processes are highlighted as they form the basis for the rapid and continuing developments in the field. The work also features illustrative examples of drug and natural product syntheses, resulting in a rich source of stimulating ideas for the efficient use of asymmetric reactions in the construction of stereochemically complex structures. From the contents: "Macrocyclic stereocontrol "Carbonyl addition reactions "alpha-Functionalization of enolates "Aldol and allylation reactions "Chiral acetals "Alkene hydroboration, reduction, and oxidation "Additions to C=N bonds and synthesis of amino acids "Conjugate additions "Chiral carbanions "Metal-catalyzed allylations "Cyclopropanations and CH-insertion reactions "Sigmatropic rearrangements "Diels-Alder and hetero-Diels-Alder reactions "[3+2]- and [2+2]-cycloaddition reactions Kitap Yazarı Erick M. Carreira ve Lisbet Kvaerno ISBN 3527324526 Sayfa Sayısı 664 Yayın Yılı 2009 Yayınevi John Wiley & Sons Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 13. Template-controlled reactions allow the synthesis of complex molecules which would hardly be achievable through classical methods. This handbook offers authoratative information on how noncovalent and covalent templates can be effectively applied to control reaction rates as well as regio- and stereoselectivity. From the concepts of template control such as molecular imprinting, self-replication, and reversible tether-directed remote functionalization, the reader is led to template-based ring-closing reactions, oligomerizations, and multiple functionalizations and their application in the synthesis of supramolecular scaffolds and natural products. The editors and authors (J. F. Stoddart, G. Wulf, D. Lynn, R. Breslow. F. Diederich, just to name a few ) , all internationally recognized experts in their area, succeeded in presenting the manifold aspects of template-controlled synthesis in a didactic way, making this methodology accessible to a broad readership of organic synthetic chemists. Well-selected, reliable key experimental protocols and an up-to-date reference list underline the practical approach of this valuable handbook. Being the first book of its kind, it will serve as a pacemaker and stimulate future research.
 14. Templated Organic Synthesis Template-controlled reactions allow the synthesis of complex molecules which would hardly be achievable through classical methods. This handbook offers authoratative information on how noncovalent and covalent templates can be effectively applied to control reaction rates as well as regio- and stereoselectivity. From the concepts of template control such as molecular imprinting, self-replication, and reversible tether-directed remote functionalization, the reader is led to template-based ring-closing reactions, oligomerizations, and multiple functionalizations and their application in the synthesis of supramolecular scaffolds and natural products. The editors and authors (J. F. Stoddart, G. Wulf, D. Lynn, R. Breslow. F. Diederich, just to name a few ) , all internationally recognized experts in their area, succeeded in presenting the manifold aspects of template-controlled synthesis in a didactic way, making this methodology accessible to a broad readership of organic synthetic chemists. Well-selected, reliable key experimental protocols and an up-to-date reference list underline the practical approach of this valuable handbook. Being the first book of its kind, it will serve as a pacemaker and stimulate future research. Kitap Yazarı François Diederich ve Peter J. Stang ISBN 3527613536 Sayfa Sayısı 431 Yayın Yılı 2008 Yayınevi John Wiley & Sons Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 15. Discover the link between the latest chemical biology approaches and novel drug therapies! Protein Targeting with Small Molecules: Chemical Biology Techniques and Applications takes readers beyond the use of chemical biology in basic research, providing a highly relevant look at techniques that can address the challenges of biology and drug design and development. This indispensable bench companion features up-to-date coverage of advances in chemistry and assesses their impact on developing new therapeutics, making it ideal for chemical biologists and medicinal chemists who are developing small molecule drugs to target proteins and treat diseases. In addition, the book examines the full range of complex biological systems and their interrelationship with chemistry, from the interaction of biological response modifiers with proteins to the chemical biology of cell surface oligosaccharides. Distinguished by an overview of chemical biology that is reinforced and clarified by detailed examples and descriptions of techniques, Protein Targeting with Small Molecules: Chemical Biology Techniques and Applications: Introduces key technologies and methods of chemical biology designed to detect the interactions of small molecules and proteins Facilitates the discovery of small molecules that bind to proteins and describes the molecules' application in the investigation of biological processes Presents timely coverage of the development of fluorescent probes for small molecules, as well as the generation of small molecule ligands and inhibitors Reviews important techniques such as chemical genomics, target profiling, immobilization technology, detection methods, chemical inhibition, and structure-based targeting Offers a compelling synopsis of data that underscores the recent progress made in the area of targeting proteins by small molecules
 16. Protein Targeting with Small Molecules Discover the link between the latest chemical biology approaches and novel drug therapies! Protein Targeting with Small Molecules: Chemical Biology Techniques and Applications takes readers beyond the use of chemical biology in basic research, providing a highly relevant look at techniques that can address the challenges of biology and drug design and development. This indispensable bench companion features up-to-date coverage of advances in chemistry and assesses their impact on developing new therapeutics, making it ideal for chemical biologists and medicinal chemists who are developing small molecule drugs to target proteins and treat diseases. In addition, the book examines the full range of complex biological systems and their interrelationship with chemistry, from the interaction of biological response modifiers with proteins to the chemical biology of cell surface oligosaccharides. Distinguished by an overview of chemical biology that is reinforced and clarified by detailed examples and descriptions of techniques, Protein Targeting with Small Molecules: Chemical Biology Techniques and Applications: Introduces key technologies and methods of chemical biology designed to detect the interactions of small molecules and proteins Facilitates the discovery of small molecules that bind to proteins and describes the molecules' application in the investigation of biological processes Presents timely coverage of the development of fluorescent probes for small molecules, as well as the generation of small molecule ligands and inhibitors Reviews important techniques such as chemical genomics, target profiling, immobilization technology, detection methods, chemical inhibition, and structure-based targeting Offers a compelling synopsis of data that underscores the recent progress made in the area of targeting proteins by small molecules Kitap Yazarı Hiroyuki Osada ISBN 0470495006 Sayfa Sayısı 312 Yayın Yılı 2009 Yayınevi John Wiley & Sons Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 17. Authored by the world's leading kinase experts, this is a comprehensive introduction to current knowledge and practice within this emerging field. Following an overview of the major players and pathways that define the kinome, the major part of this work is devoted to current strategies of kinome investigation and manipulation. As such, kinase engineering, peptide substrate engineering, co-substrate design and kinase inhibitor design are discussed in detail, and their potential applications in kinome analysis and kinome-based pharmacotherapy are shown. The result is a toolbox for every kinase researcher: By addressing and comparing current approaches to the study of kinase action, both novice and established researchers will benefit from the practical knowledge contained in this invaluable reference.
 18. Kinomics Authored by the world's leading kinase experts, this is a comprehensive introduction to current knowledge and practice within this emerging field. Following an overview of the major players and pathways that define the kinome, the major part of this work is devoted to current strategies of kinome investigation and manipulation. As such, kinase engineering, peptide substrate engineering, co-substrate design and kinase inhibitor design are discussed in detail, and their potential applications in kinome analysis and kinome-based pharmacotherapy are shown. The result is a toolbox for every kinase researcher: By addressing and comparing current approaches to the study of kinase action, both novice and established researchers will benefit from the practical knowledge contained in this invaluable reference. Kitap Yazarı Heinz-Bernhard Kraatz ve Sanela Martic ISBN 3527683054 Sayfa Sayısı 368 Yayın Yılı 2015 Yayınevi John Wiley & Sons Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 19. Focuses on the fundamental aspects of molecular structure and funciton by reviewing key features, and along the way, capsulizing them as a series of concise concepts. Users are encouraged to place the essential knowledge of molecular biology into broad contexts and develop both academic and personal meaning for this discipline.
 20. Essentials of Molecular Biology Focuses on the fundamental aspects of molecular structure and funciton by reviewing key features, and along the way, capsulizing them as a series of concise concepts. Users are encouraged to place the essential knowledge of molecular biology into broad contexts and develop both academic and personal meaning for this discipline. Kitap Yazarı George M. Malacinski ISBN 076374011X Sayfa Sayısı 516 Yayın Yılı 2005 Yayınevi Jones & Bartlett Learning Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 21. Like its predecessor, Organic Synthesis Highlights II surveys recent accomplishments and current trends in synthetic organic chemistry. Part I describes new methods and reagents including asymmetric carbon-carbon bond formation with metallocenes and with enzymes, via temporary silicon connections, and by means of carbohydrate complexes. Part II describes landmarks in the synthesis of natural products and surveys synthetic strategies to different classes of natural products. The forty essays in this volume bear witness to the creativity and talent which have led to the recent advances in the field. Both advanced students and researchers active in the field will welcome this as a source of ideas and inspiration.
 22. Organic Synthesis Highlights II Like its predecessor, Organic Synthesis Highlights II surveys recent accomplishments and current trends in synthetic organic chemistry. Part I describes new methods and reagents including asymmetric carbon-carbon bond formation with metallocenes and with enzymes, via temporary silicon connections, and by means of carbohydrate complexes. Part II describes landmarks in the synthesis of natural products and surveys synthetic strategies to different classes of natural products. The forty essays in this volume bear witness to the creativity and talent which have led to the recent advances in the field. Both advanced students and researchers active in the field will welcome this as a source of ideas and inspiration. Kitap Yazarı Herbert Waldmann ISBN 3527620451 Sayfa Sayısı 420 Yayın Yılı 2008 Yayınevi John Wiley & Sons Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 23. Based on the international workshop on 'Small Molecule - Protein Interactions' held in Berlin, April 24-26, 2002, researchers from industry and academic laboratories describe novel and efficient ways selecting promising new drug targets and developing small molecule inhibitors against them. The structure of the book corresponds to the different aspects of the drug discovery process. All chapters are written by leading experts in the field, who present and discuss the most recent state-of-the-art tools and techniques for the development of novel drugs. The value of the book lies in surveying and summarizing the approaches taken by different companies and institutions giving the reader a balanced view on the use of the latest techniques on the one hand and experience-based assistance in selecting appropriate tools for their own work on the other hand.
 24. Small Molecule — Protein Interactions Based on the international workshop on 'Small Molecule - Protein Interactions' held in Berlin, April 24-26, 2002, researchers from industry and academic laboratories describe novel and efficient ways selecting promising new drug targets and developing small molecule inhibitors against them. The structure of the book corresponds to the different aspects of the drug discovery process. All chapters are written by leading experts in the field, who present and discuss the most recent state-of-the-art tools and techniques for the development of novel drugs. The value of the book lies in surveying and summarizing the approaches taken by different companies and institutions giving the reader a balanced view on the use of the latest techniques on the one hand and experience-based assistance in selecting appropriate tools for their own work on the other hand. Kitap Yazarı Herbert Waldmann ve Marcus Koppitz ISBN 3540439846 Sayfa Sayısı 248 Yayın Yılı 2003 Yayınevi Springer Science & Business Media Kategori İngilizce Biyoloji Kitapları  
 25. Retaining the proven didactic concept of the successful "Chemical Biology - Learning through Case Studies", this sequel features 27 new case studies, reflecting the rapid growth in this interdisciplinary topic over the past few years. Edited by two of the world's leading researchers in the field, this textbook introduces students and researchers to the modern approaches in chemical biology, as well as important results, and the techniques and methods applied. Each chapter presents a different biological problem taken from everyday lab work, elucidated by an international team of renowned scientists. With its broad coverage, this is a valuable source of information for students, graduate students, and researchers working on the borderline between chemistry, biology, and biochemistry.

Hakkımızda

Biyoloji Günlüğü ülkemizdeki biyoloji öğrencileri, mezunları ve çalışanları adına kar gütmeyen bir proje olarak 9 senedir faaliyetlerine yılmadan devam etmeye çalışan masum bir projedir. Lütfen art niyetinizi forumdan uzak tutunuz. Bize iletişim formu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz biyolojigunlugu@gmail.com veya admin@biyolojigunlugu.com adresine mail de gönderebilirsiniz. Bizimle arşivinizi paylaşmak isterseniz wetransfer.com üzerinden biyolojigunlugu.com adresine dosya transferi olarak iletmeniz yeterlidir, sizin adınıza paylaşılacaktır.

Sitemiz bir "Günlük" olarak derleme yayın, yorum, diyalog ve yazılara vermektedir. Güncel biyoloji haberleri ve gelişmelere ek olarak özellikle sosyal medyada gözden kaçan, değerli gördüğümüz tüm içeriğe kaynak ve atıflar dahilinde sitemizde yer vermekteyiz. Bu sitede verilen bilgilerin kullanım sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir. Sayfalarımızda yer alan her türlü bilgi, görsel ve doküman sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir.

Biyoloji Günlüğü internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Yer Sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

Yer Sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız mail adreslerimizden iletişime geçerek bildirebilirsiniz. 

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.

×
×
 • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgilendirme

Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası, Forum Kuralları sayfalarına göz atınız.