Tek tabakalı silindirik epitelin özellikleri nelerdir? Nerede bulunurlar?

Tek tabakalı silindirik epitelin özellikleri nelerdir? Nerede bulunurlar?

Hücrelerin boyu eninden fazladır. Çekirdekleri oval ve hücrenin bazal yüzeyine yakındır. Hücrelerin çekirdekler genelde aynı hizada bulunur. Silindirik epitel hücrelerinde bazal ve apikal faaliyet olmak üzere iki faaliyet vardır. Bazal faaliyette hücre sentez işlerini, apikal faaliyette ise sekresyon işlerini yürütmektedir. Sekresyon, hücre tipine göre ya sentezlendikçe hücre dışına gönderilir ya da sentezlenen madde hücrelerin apikal bölgesinde biriktirildikten sonra hepsi birden dışarı boşaltılabilir.

Tek tabakalı silindirik epitel silli veya silsiz olabilir. Tek tabakalı prizmatik epitelin sisiz tipine mide de, silli tiğine ise solunum sisteminde rastlanır.

Silindirik epitelin görevi koruma, absorbsiyon, ve salgı yapmaktır. Salgı genellikle mukus yapısındadır. Bu maddenin görevi hücre yüzeylerini korumak ve nemli tutmaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *