in ,

**Tek proteinle hem sağlam kafa hem sağlam vücut sahibi olabilirsiniz.

Tek proteinle hem sağlam kafa hem sağlam vücut sahibi olabilirsiniz.
Tek proteinle hem sağlam kafa hem sağlam vücut sahibi olabilirsiniz.

BDNF beyin tarafınca üretilir ve tıpkı bir gelişme faktörü şeklinde yeni sinir hücrelerinin oluşumu ve tüm sinir sistemini kaplayan kan damarı ağının beslenmesini sağlar. Pek fazlaca araştırma, BDNF yokluğuyla doğan farelerin doğumdan kısa bir süre sonrasında nörolojik hastalıklara bağlı olarak öldüğünü göstermiştir. Aynı şekilde BDNF eksikliğiyle doğan insanlarda da depresyon, demans, şizofreni, obsessif kompülsif bozukluk ve Huntington hastalığı benzer biçimde nörodejeneratif hastalıkların fazlaca görülebildiği öngörülmüştü.

Verilen BDNF’nin kalbe hizmet eden sinirlerin gelişimine de yarar sağlamış olduğu belirlenince, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan Dr. Ning Feng ve ekibi, bu proteinin kalp fonksiyonları üstündeki tesirini araştırmak istedi. Ekip ilkönce farelerden izole edilen kalp kası hücrelerini BDNF ile adeta yıkadı ve tıpkı tam bir kalp atımı benzer biçimde hücrelerin kasılıp gevşemeye başladığını görmüş oldu.

Araştırmacılar deneyi, kalbi zayıf olan farelerin kalp kası hücrelerinde de yapmış oldu ve BDNF varlığına karşın kasılıp gevşemenin bunlarda pek de canlı olmadığını fark ettiler. Bu bulgu, çalışmada kullanılan hücrelerdeki bir eksikliğin, mevcud BDNF’ye yanıtı engellediğini gösteriyordu. Kasılıp gevşemeyi sıhhatli halde oluşturmak için BDNF’nin hücre içine girmesini elde eden ve hücre yüzeyinde reseptör olarak vazife alan bir molekül (TrkB) olduğu anlaşıldı. Kalbi zayıf olan farelerde TrkB’nin birazcık daha değişik bir formu vardı yada BDNF ile TrkB’nin arasındaki sinyal engelleniyordu.
Araştırmacıların bir sonraki bulgusu, TrkB’sinde beslenme yetersizliği olan farelerde kalp yetmezliği belirlenmesi oldu. Farelerin kalp kasılmaları yetersizdi, kanı pompalama kabiliyetleri azalmıştı ve her atımdan sonraki gevşeme hareketi epeyce geç oluşmaktaydı.

Tüm bulgular bir araya getirildiğinde, BDNF yolundaki aksama, reseptör düzeyinde kalp içi sinyal mekanizmasını bozarak kimyasal tetikleyicilerin kusuruna sebep oluyor ve sonuçta yetersiz kardiyak aktivite oluşuyordu. Araştırmayı yayımlayanlardan önde gelen Dr. Nazareno Paolocci’ye bakılırsa, BDNF iletişimindeki bozulmalar, kemoterapi alan bazı kanser hastalarında da kardiyak yetmezliğe sebep olabiliyordu. Zira kemoterapötik ajanların içinde muhtemelen TrkB’nin de aralarında bulunmuş olduğu tümörün gelişimini durdurmaya yönelik bir takım “gelişme faktörü engelleyici” reseptörler mevcut.
Paolocci’ye nazaran BDNF-TrkB yolunu hedef alan emekler kim bilir kalp hastalıklarının kati tedavisinde mühim bir yol açacak. Hatta BDNF’yi yansılamak eden bir ilaç halihazırda bir kısım inmeli ve nörolojik hastalığı olan hastalarda denenmiş ve yararlı olabilmiştir. “BDNF yetersizliği bir ihtimal tam olarak olgunlaşmış bir hastalık yaratmaz fakat ‘kırık bir kalbe’ giden yolu açabilir.”
Paolocci, hemen hemen kati deneysel kanıtlar olmamakla birlikte, fena rejim ve hareketsiz yaşam tarzının BDNF dolaşımını azalttığını yada TrkB reseptör fonksiyonlarını değiştirebileceğini de belirtiyor.

kaynak: https://goo.gl/dw4zmX

Yazar: Cenk Önsoy

Biyoloji okumadan, görmeden, yaşamadan öğrenilecek bir bilim dalı değildir.

Sizler şaşırtacağını düşündüğümüz 15 canlının x-ray görüntüsü

Örümcek ağı’nın kudretini unutun! Bir Gastropod onu tahtından etti bile.