süksesyon (sıralı değişim)

süksesyon (sıralı değişim)

Belirli bir zaman periyodu içinde belli bir alanda farklı komünitelerin birbirini izlemesidir ya da zamanla baskın türlerin diğer türlerle yer değiştirmesidir. Süksesyon da her tür yeni gelen tür için uygun bir yaşamı ortamı hazırlar. Volkan faaliyetleri, yer sarsıntıları , toprak kayması, erozyon , yangın, seller, buzul istilası, kuraklık, fırtınalar, kara parçalarının çökmesi yada yükselmesi süksesyona yol açar.

  1. primer ve sekonder süksesyon olarak 2 gruptadır. primer (birincil) süksesyon da süksesyon daha önce hiçbir canlı türünün olmadığı ortamlarda gerçekleşir bu süreç binlerce yıl alabilir ve ortama ilk önce kabuksu likenler yerleşir. sekonder (ikincil) süksesyon ise ortamın kısmi zarar görmesinden sonra ortaya çıkar. Ormanlarda ağaç kesimlerinden sonra bölgede yeniden bir bitki örtüsü ve hayvan populasyonunun oluşması gibi. İkincil süksesyon yangın,yanardağ patlaması, sel gibi doğal afetler ile insanların yol açtığı orman tahribi gibi beşeri sebeplerden sonra görülür.

  2. bir böcek grubu üzerine çalışıyorum, bir senelik aktiviteleri ile spesifik bir konak üzerinden örnekleme yaparak süksesyon belirlemeye çalışıyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz cümleler neticesinde sizce bu durum sağlıklı bir tespit kapsamına giriyor mu?

  3. süksesyon da ilk önce likenler yerleşir daha sonra sırasıyla yosunlar, otlar, çalılar ve ağaçlar. bu süreçte yosun ve ot evresinde ortama birçok böcek populasyonu girer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *VEYANot: Şifreniz otomatik olarak eposta adresinize iletilecektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Eposta adresinizi size yeni bir şifre göndermemiz için girmelisiniz.