in

**Sigara ve Radyasyon ilişkisi ?

Sievert radyasyonun maruz kalınan özdeğer ölçüm birimidir.

“Sievert radyasyonun maruz kalınan özdeğer ölçüm birimidir.”

Bir adet muzda yaklaşık 0,1 mikro Sievert  radyasyon alırız. Bu da 1 Sievert radyasyonun on milyonda biri ( 1/10.000.000 ) kadardır. Normal koşullar altında yıllık ortalama 2000 mikro Sievert radyasyona bünyemiz maruz kalabiliyor. ( toprak, elektronik aletler, güneş ışınları vs.)

Tek bir tomografi çektirdiğimizde 7.000 mikro sievert radyasyona maruz kalırız ( 3 yıllık toplam radyasyona eşit ). Fukuşima’da yaşayanlar nükleer felaket nedeniyle yılda 10.000 Mİkro sievert, Amerika’daki radyasyon işçileri yılda 50.000 Mikro sievert, astronotlar 6 ayda 80.000 Mİkro sievert ve sigara içenlerin ciğerleri senede ortalama 100.000 Mİkro sievert  kadar radyasyona maruz kalıyor. Bunun sebebi tütünün içindeki radyoaktif polonyum ve radyoaktif kurşun.

Tek sigara başına alınan ortalama etkin radyasyon dozu 1,2 mikro Sievert dolayında. Akciğerlerin aldığı radyasyon dozu ise bu değerin 10 katından daha çok olup tek sigara başına 14,5 mikro Sievert kadar. Günde bir paket sigara içen orta derecede tiryaki bir kişi için yıllık etkin doz: 20 Sigara/gün x 365 gün/yıl x 1,2 = 8.800 mikro Sievert  ve Yıllık akciğer dozu olarak da 20 Sigara/gün x 365 gün/yıl x 14,5 = 106.000 mikro Sievert kadar yüksek bir değer bulunuyor.

Sigara sonucu vücutta oluşan yıllık etkin doz 8800 mikro sievert, deniz düzeyindeki bir yerleşim yerindeki doğal radyasyon dozunun neredeyse 4 katına yakın. Doğal radyasyon dozuna ek olarak yapay kaynaklardan halk için izin verilen üst sınır değer ise kişi başına yılda 1.000 mikro sievert.
Kaynak : http://www.rmeswi.com/36.html

Kaynak : http://www.nukte.org/node/164

En'ler (Tüm Canlılar)

2018 Komedi Yaban Hayatı Fotoğraf Ödüllerini Buldu.