Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır?

Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır?

Klonlanmak istenen gen parçası uygun bir vektöre aktarıldıktan sonra artık çoğaltılmaya hazırdır.
Transformasyon denilen teknikle plazmit bakteri hücresine aktarılır.
Bakteri ile birlikte ve bakteriden bağımsız olarak çoğalan plazmitle birlikte plazmit üzerindeki gen parçasının da kopya sayısı artmış olur.
Plazmitin bakteri içinde çoğalması ancak plazmitin replikasyon merkezinin konakçı tarafından tanınması ile olur.
Plazmitin bakteri içine alındığı ve sabit şekilde kalmaya devam ettiğini anlamak için plazmit üzerindeki genlerin ekspresyonlarına bakarız.
Mesela, E. coli hücreleri normalde amfisilin veya tetrasiklin içeren besiyerlerinde çoğalamaz.
Fakat pBR322 vektörü taşıyan E. coli bakterileri bu antibiyotiklere dayanıklı hale gelir.
Normal şartlarda E. coli dahil birçok bakteri türü dışarıdan sınırlı sayıda DNA alırlar.
Daha etkin ve daha fazla DNA aktarabilmek için bakteriler bazı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilir.
Bu işlemden geçen hücre kompetent (yetenekli) hücre adını alır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *