Pürin ve pirimidin bazları nelerdir?

Pürin ve pirimidin bazları nelerdir?

Kısa soru cevaplar ile soru kısmını güncelleyerek devam etmeyi planlıyoruz.

Pürin ve pirimidin bazları nelerdir?

Adenin(A) ve Guanin(G) bazları pürin, Timin(T) ve Sitozin(C) bazları ise pirimidindir.

RNA da bulunan Urasil(U) de pirimidin bazıdır. Toplamda 3 pirimidin, 2 pürin bazı vardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *