Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) nedir?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) nedir?
  • PCR analizi,moleküler biyoloji,insan genetiği,evrim,adli vakalrın aydınlatılması gibi pek çok alanda uygulama olanağı bulmuştur.
  • PCR,DNA molekülleri topluluğunda,özgül hedef DNA dizilerinin çoğaltılmasına dayanır.
  • PCR uygulamaları 3 basamakta gerçekleşir.
  1. Denatürasyon
  2. Bağlanma
  3. Uzama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *