Phytoremediation (bitkisel arıtım) nedir?

Phytoremediation (bitkisel arıtım) nedir?

Bitirme tezimle alakalı olarak çeşitli yerlerden topladığım bilgilerin yüzeysel olarak derlenmiş halidir.

Phytoremediation:

 metaller
 pestisitler
 çözücüler (solvent)
patlayıcılar
 ham petrol gibi kirleticilerin etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

Uygulama Alanları:

–   Terk edilmiş metal madenleri alanlarında
–   Kullanılan kömür madenlerinin atık alanlarında
–   Kentsel atık alanlarında

Pek çok bitkinin bu gibi alanlarda kullanımı sonucu başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin;

–   Brassicaceae familyası    : Brassica sp. , Sinapis sp. , Thlaspi caerulescens
–   Amaranthaceae familyası   : Amaranthus sp. , Chenopodium palmari 
–   Portulacaceae familyası   : Portulaca sp.

*Phytoremdiation’un en önemli dezavantajı; bitki büyüme sürecine, toksisiteye toleransına, bioakkümülasyon kapasitesine bağlı olarak uzun süreli kararlılık gerektirir.

Avantajları:

–   in-situ ve ex-situ gibi geleneksel yöntemlere göre düşük maliyetli.
–   Kolay takip edilebilir.
–   Değerli metallerin geri kazanımı ve yeniden kullanımının mümkünlüğü (phyto-madencilik konusunda uzmanlaşmış şirketler tarafından)
–   Potansiyel olarak en az zararlı; çünkü doğal olarak meydana gelen organizmalar kullanılıyor.

Sınırlamaları:

–   Phytoremediation yüzey alanı ve kök derinliği bakımından sınırlı.
–   Yavaş büyüme ve düşük biyokütle uzun vadeli kararlılık gerektirir.
–   Bitkilerin yaşama süresi; toksisite ve toprağın genel durumuna bağlı.
–   Kirleticilerin bitkilerdeki birikiminden dolayı besin zincirine katılarak primer tüketicilere, oradan da üst basamaklara geçer. Ya da etkilenen bitki güvenli bir şekilde imha edilir.

Çeşitli phytoremediation süreçleri:

–   Phytoextraction      : bitki biyokütlesine çevreden madde alınımı ve konsantrasyonu.
–   Phytostabilization       : çevredeki maddelerin hareketliliğini azaltarak.
–   Phytotransformasyon : bitki metabolizamasının direk sonucu olarak çevresel maddelerin   kimyasal modifikasyonu.
–   Phytodegredation      : kirleticileri bitki absorblar ve bitki kendi sistemiyle onları degrede eder.
–   Phytosorption              : kirleticilerin kökleri ve yapraklarıyla alınır ve yayılmaları önlenir.

Sercan Sezen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *VEYANot: Şifreniz otomatik olarak eposta adresinize iletilecektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Eposta adresinizi size yeni bir şifre göndermemiz için girmelisiniz.