biyokimya

Özel hastanelerde asgari bulundurulacak sağlık personeli: Neden Biyolog yok?

Neden Biyolog yok?
Neden Biyolog yok?

 ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ

I-MESUL MÜDÜR

Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.

II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI
Mesul müdür ile aynı çalışma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir mesul müdür yardımcısı olabilir.

III-UZMAN TABİP
Genel hastaneler: Kadrolu çalışan üçü cerrahi uzmanlık dalında olmak üzere ayrı dallarda asgari altı klinik uzman tabip
Dal Hastaneleri: Hastanenin ana faaliyet dalında kadrolu çalışan asgari dört uzman tabip ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az birer uzman tabip

IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI
Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her hastane için tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartıyla kısmi zamanlı en az bir uzman

V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI
Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI
Ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (Hastane bünyesine kurulmuş ise, laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

IX- TABİP
Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.

X-DİŞ TABİBİ
Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi

XI-BAŞHEMŞİRE
Her hastane için bir başhemşire

XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)
-Her beş hasta yatağı için en az bir,
– Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az iki,
-Yenidoğan yoğun bakım da dahil yoğun bakımlarda, Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda,
-Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az iki (Başlangıçta Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış en az bir kişi olması gerekir. Burada çalıştırılacak personel, faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kaydıyla, sırasıyla neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilir),
-İlave her üç bebek yatağı için en az bir,
-25/A. maddeye oluşturulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yatağına en az bir.

XIII-EBE
Her doğum masası için en az bir

XIV-ECZACI
50 ve üzeri yatağı olan her hastane için en az bir

XV-FİZYOTERAPİST
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)

XVI-DİYETİSYEN
Her hastane için en az bir

XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER
-Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir,
-Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir,
-Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir,
-Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir,
-Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir

XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ
-Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1

XIX-DİĞER PERSONEL
Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,

NOT:
-Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir.
-EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.1 Yorum

1 Yorum

  1. Dr Ali Ağzıtemiz

    12 Ocak 2015 at 19:42

    2013 tarihinde değişen Tıbbi laboratuvar yönetmeliğine göre biyologların çalışmasına izin vermiyorlar.Mevcut 2011 tarihli yönetmeliğe göre çalışanlar da işten çıkarmamızı istiyorlar.Bu konuda açılmış bir dava danıştayda mevcuttu sonucu hakkında bir bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Biyoloji okumadan, görmeden, yaşamadan öğrenilecek bir bilim dalı değildir.

Cenk Önsoy

Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir.

Sağlık, eğitim, finans, gıda vb. sorunlarınız için öncelikle bir uzmana ve profesyonele danışınız.

Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir. Kaynaklar ve atıflar da gerektiğinde belirtilmiştir.

Biyolojigunlugu.com sayfalarında yer alan her türlü bilgi, görsel ve doküman sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir.

en çok paylaşılanlar

...

Copyright © 2010 | Biyoloji Günlüğü

Yukarı