Mukus hangi boya ile boyanır?

Mukus hangi boya ile boyanır?

PAS boyası ile pozitif boyanır. Ayrıca Acian mavisi, tolaidin mavisi ve thiazin boyaları ile spesifik olarak boyanır.

Hematoksilin-eosin ile boyanmaz beyaz köpük şeklinde görülür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *