Moleküler çalışmalarda kullanılan enzimler nasıl elde edilir?

Moleküler çalışmalarda kullanılan enzimler nasıl elde edilir?

Moleküler biyoloji çalışmalarında ihtiyaç duyulan bazı enzimler viruslardan köken almaktadır. Örne¤in polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) uygulamalarında önemli bir yeri olan reverz transkriptaz enzimi retroviruslardan köken alır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *