Mikrovillus nedir?

Mikrovillus nedir?

Epitel hücrelerinin serbest yüzeylerinde bulunan sitoplazmik uzantılardır ve birçok epitel hücresinde bulunur. Mikrovilluslar elektron mikroskobunda incelendiği zaman farklı görünüşte olabilirler. Sayısı ve şekilleri bu yapılara sahip hücrelerin absorpsiyon özellikleri ile doğru orantılıdır. Sıvı materyal taşıyan epitel hücreleri oldukça sıkı dizilmiş ve uzun boylu mikrovilluslara sahiptir. Buna karşılık absorbsiyon ve daha başka görevleri olan epitel hücrelerin de ise daha kısa ve daha düzenli mikrovilluslar bulunur. Sıvı taşıyan epitel hücrelere örnek olarak bağırsak ve böbreği verebiliriz. Bu iki farklı doku epitelinin farklı mikrovillus düzeni olup ışık mikroskobu ile gözlemek mümkündür. Bağırsakta absorbsiyon yapan epitel hücreleri için çizgili kenar böbreğin aynı görevi yapan hücrelerindeki mikrovilluslar için fırçamsı kenar ifadeleri kullanılır. Bağırsak epitelindeki mikrovilluslar böbrek epiteline göre daha düzenli ve tek bir yapıya sahiptir.

Mikrovillus içinde aktin denilen ve uçta plazma zarına tutunmuş olan mikrofilamentler bulunur. Göbek bağı denilen bu filamentler mikrovillusun altında bulunan ve terminal web denilen filament ağına bağlanır. Aktin filamentleri mikrovillusun dik ve birbirine paralel durmasına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda kasılmalara neden olarak absorbsyionu kolaylaştırır. Aktin filamenti diğer epitel hücrelerinin mikrovilluslarında da vardır. Ancak fazla gelişmiş değildir. Mikrovillus içinde aktin filamentleri, mikrovillusun ucunda ise şapka şeklinde olan ve filamentleri bir arada tutan cap proteini bulunur. Ayrıca filamentleri hem birbirine bağlayan villin ve fimbrin proteinleri hem de filamentleri mikrovillusun zarına bağlayan miyozin I gibi proteinler vardır. Mikrovillus içinde paralel sıralanmış aktin filamentleri sitoplazma da terminal Web’e bağlanarak dik kalmaları sağlanmış olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *