Metaplazi nedir? Handi durumlarda ortaya çıkar?

Metaplazi nedir? Handi durumlarda ortaya çıkar?

Bazı fizyolojik ve patolojik şartlarda bir tip epitel doku başka bir tip epitel dokuya dönüşebilir. Bu olaya metaplazi denir. Örneğin çok sigara içen kişilerde bronşların yalancı tabakalı epiteli çok tabakalı epitel haline dönüşür. Metaplazi kalıcı bir olay değildir. Uygun şartlar oluştuğunda epitel doku tekrar eski durumuna döner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *