LYS, Nükleik Asit Konu Anlatımı

LYS, Nükleik Asit Konu Anlatımı

LYS, Nükleik Asit Konu Anlatımı

F:Nükleik Asit

Yapılarında C,H,O,N ve P bulunur. Hücredeki en büyük moleküldür.Bütün canlı hücrelerde bulunur. Fakat taşıdıkları bilgiler farklıdır. Hücredeki bütün hayatsal olayları kontrol ettikleri için yönetici molekül olarak isimlendirilirler. Yapı birimlerine Nükleotid denir. Nükleotidler üç kısımdan oluşur.

1: Fosfat grubu: Bütün nükleik asitlerde bulunur ve çeşidi yoktur.

2: 5C şeker:

 • Deoksiriboz  (C5H10O4). DNA nükleotidlerinde bulunur.
 • Riboz ( C5H10O5). RNa nüklotidlerinde bulunur.

3:Azotlu Baz: İki çeşittirler;

 • Pürinler: Adenin,Guanin
 • Primidinler: Sitozin, timib, Urasil

 

Şekil : Nükleik Asitlerin Yapısı ve Elemanları

 Deoksiriboz Nükleik Asit (DNA)

 • Bütün canlılarda bulunur.
 • Çift iplikli ve sarmal yapıdadır.
 • Yapısında deoksiriboz bulunur.
 • Yapısında Adenin (A), Guanin (G), Sitozin (S) ve Timin (T) bazları bulunur. Urasil bulunmaz.
 • Karşıklı iplikler arasında Adenin ile Timin arasında 2’li bağ, Guanin ile Sitozin 3’lü bağ vardır.
 • DNA Kendini eşleyebilir.

 

Şekil : DNA nın Eşlemesi 

 • Gelişmiş hücrelerde çekirdek, kloroplaz, mitokondri ve sentrozomda bulunur.
 • DNA’nın çeşitli olmasının yapısındaki nükleotidlerin sayısı,sırası ve çeşitleri sağlar.
 • Aynı tür canlılarda nükleotid sayısı aynıdır.
 • DNA, enzim, protein, RNA sentezi ve hücre bölünmesini sağlar.
 • Bütün kalıtsal bilgileri taşır.

Şekil : DNA’nın Bir kısmının Yapısı

Ribonükleik Asit (RNA)

 • Bütün canlılarda bulunur.
 • Tek ipliklidir.
 • Yapısında riboz şekeri bulunur.
 • Kendi kendini eşleyemez.
 • DNA tarafından üretilir.
 • Zayıf hidrojen bağları içermez.
 • A,G,S,U bazlarını içerir. Timin içermez.
 • Protein sentezini DNA adına yürütür.

Üç Çeşittir;

A)    Mesajcı RNA (M-RNA)

DNA’dan bilgileri alarak ribozomlara götürür.Ribozomlarda bu bilgilere göre protein sentezlenir.

 Şekil : mRNA ve Kodonlar 

B)    Taşıyıcı RNA (t-RNA)

  

 •  Protein sentezi için gerekli olan  aminoasitleri sitoplazmadan Ribozoma taşır.
 

 C)     Ribozomal RNA (r-RNA)

Ribozomların yapısına katılır. Protein sentezi ise ribozomlarda gerçekleşir.

Tablo : DNA ile RNA’nın Karşılaştırılması

Kimler Neler Demiş?

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
Cem
Ziyaretçi

Teşekkürler

wpDiscuz