Kordalıların temel özellikleri nelerdir?

Kordalıların temel özellikleri nelerdir?

1. Vücutları bilateral simetri gösterir.
2. Hepsi triploblastik hayvanlardır. Vücutları ektoderm, mezoderm ve endoderm olmak 3. üzere 3 embriyonik tabakadan oluşmuştur.
4. Sindirim sistemleri ve sölom boşlukları çok iyi bir şekilde gelişmiştir.
5. Vücutlarında bir kuyruk bölgesi bulunur.
6. Sırt tarafında boru şeklinde bir sinir şeridi vardır.
7. Bir ilkel omurga mevcuttur.
8. Yutakta (Farinkste) solungaç yarıkları bulunur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *