Kollagen tip III nedir? Yapısı nasıldır?

Kollagen tip III nedir? Yapısı nasıldır?

Bu tip kollagen lifleri üç adet alfa1 polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. Kollagen tip III 300 nm boyunda ve 67 nm bandlı yapısı vardır. Vücutta düz kas hücreleri etrafında, endonöriumda (sinir demetlerini en içten saran örtü) arter, uterus, karaciğer, dalak, böbrek ve akciğerde bulunur. Buna bağlı olarak buralarda bulunan hücreler tarafından sentezlenir. Tip III kollagen lifleri gevşek paketlenmiş olup, ince ve homojen çaplı, heparan sülfatla ilişkileri fazla ve agriofil özelliğindedir. Bu lifler dokularda tip I kollagen ile birlikte bulunur ve kollagen liflerinin retiküler liflerini oluştururlar. Görevleri bulunduğu hücreleri korumaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *