Kısaca Solunum nedir, Mekanızması nedir, Glikoliz nedir?

Kısaca Solunum nedir, Mekanızması nedir, Glikoliz nedir?

Solunum

Havanın serbest oksijeni alıp, gıda maddelerinin bitkide okside edilmesi ve havaya canlı tarafından karbondioksit verilmesine “solunum” denir.

C₆H₁₂O₆ + 6O₂                            6CO₂ + 6H₂O + Enerji

 Anaerobik solunum: Havanın serbest O₂’ sini kullanmadan sadece bitkilerin dokularında ki oksijenden faydalanarak yaptıkalrı solunuma oksijensiz ( anaerobik) solunum denir.

Solunumun Metabolik Cereyanı:

  • Organik gıdaların basit olarak yanmaları, parçalanmaları ve enerjinin birden bire ortaya çıkmalarına neden olur.
  • Solunumda ise, organik gıdalar birden bire değil, aşamalı olarak parçalanır ve serbest enerjide aşamalı olarak yavaş yavaş elde edilir.

Solunumda organik gıdalarda serbest enerjinin sağlanması, dehidrojenarasyon reaksiyonları ile gerçekleşir.Bu reaksiyonlarda serbest kalan hidrojenler özel akseptörlerle yakalanırlar. Solunum olayında son akseptör havanın oksijenidir. Havanın oksijheni ile Hidrojen en son suyu (H₂O) yapar. Böylece organik gıdalar H₂O ve CO₂  ‘ ye kadar parçalanmış olur. Gerekli serbest enerjide sağlanmış olur.

Glikolitik Evre (Glikolizis)

Bir maddenin, canlı sistemlerde ki enerjiyi kendilerine fosfat bağı ile bağlamak üzere fosfatlı bileşikler yapmalarına “fosforilasyon” denir.

Glukozun Aktive Oluşu ve Glikolitik evre:

Glukozun Aktive Oluşu ve Glikolitik evre

Glukozun Aktive Oluşu ve Glikolitik evre 2

GLİKOLİZ

  • Glukozun aktive oluşu heksokinaz enimi ve ATP ‘ nin ADP ‘ ye indirgenmesiyle başlar.
  • Glukoz monofosfat elde edilir. Bu madde de izomeraz enzimi le fruktoz monofosfata döner
  • Sonra fruktoz ikinci kez ATP ile etkileşime girip bir fosfat kazanır ve enerjice daha zengin fruktoz bifosfat elde edilir.
  • Bundan sonra Aldolaz enzimi ilefruktoz bifosfat 2 tane 3 karbonlu maddeye ayrılır.

Bu madde’ lerden dihidroksiaseton fosfat solunumda doğrudan reaksiyona girmez. Ancak izomeraz yardımıyla bir kol halinde girebilir.

  • Sonra Gliseraldehitten gliserik asit maddesi oluşur. Buda fosfogliseraldehitdehidrogenaz enzimiyle olur.
  • Sonra fosfogliserik asit oluşur. (PGA)
  • En sonunda enolaz enzimi yardımıyla Pirüvik Asit oluşur.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *VEYANot: Şifreniz otomatik olarak eposta adresinize iletilecektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Eposta adresinizi size yeni bir şifre göndermemiz için girmelisiniz.