default

Mayoz bölünmede Metafaz I evresinde neler olur?

Çekirdek zarının parçalanması sona ermiştir. Sentrozomlar kutuplara çekilmiş ve iğ iplikleri ortaya çıkmıştır. Sentromerleri çift olan tetratlar ekvatoral düzlem üzerine dizilir. Homolog kromozomlar ekvator plağında...

default

Tetrat nedir?

Mayoz bölünmenin profaz I evresinde homolog kromozomların kromatidlerin karşılıklı gelip eşleşerek oluşturdukları gruplara verilen isimdir. 1 tetrat = 2 kromozom = 4 kromatid

default

Mayoz bölünme esnasında neler olur?

Bu bölünme germ hücrelerinde (üreme ana hücrelerinde) meydana gelir. Erkeklerde primer spermatositlerde, Dişilerde primer oositlerde olur. Mayoz peş peşe iki bölünmeden meydana gelir. Mayoz I...

default

Mitoz bölünmede Anafaz evresinde neler olur?

Kromatidler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilirler. Bunlar iğ ipliklerinin hareketini sağlar. Yavru kromozom adını verdiğimiz bu kromatidler kutuplara vardığında artık anafaz biter. Sitokinezle ilgili...

default

Mitoz bölünmede Metafaz evresinde neler olur?

Profaz sonunda kromozomlar sitoplazmaya dökülünce iğ ipliklerinin sentromere tutunmasıyla (kinetokor bölgesinden tutunur) kromozomlar hücrenin ekvator tablasına dizilirler. Bu sırada kutuptan kutuba uzanan iğ ipliklerinin yanında...

Porno
Hesabınız yok mu?
kayıt ol

Geri dön
giriş yap

Hesabın var mı? >>
giriş yap

Makale
Görsel