default

Gastrik Bezlerin Salgıları nelerdir?

Gastrik Bezlerin Salgısı: Gastrik bir bezde üç ayrı tip hücre bulunur. Bunlar: müküs salgılayan “müköz boyun hücreleri”, sindirim enzimlerini özellikle pepsini salgılayan “esas hücreler” hidroklorik...

default

Özofagus salgısı özellikleri nelerdir?

Özofagus salgısı tamamen müküs karakterdedir ve görevi birinci derecede yutma için gerekli yağlamayı sağlamaktadır. Özofagusun baş kısmı ve mide ucundaki bezler birleşik müküs bezlerdir. Diğer...

default

Tükrük üretim aşamaları nelerdir?

Tükrük yapımı 2 safhada gerçekleşir: Primer sekresyon asinilerde, sekonder sekresyon tükrük kanallarında oluşur.Primer sekresyonun iyon kuruluşu plazmadakinden farklı olmayan bir solüsyon içinde tükrük enzimlerinden oluşur.Sekonder...

default

Tükrük salgılanmasındaki evreler nelerdir?

Tükrük salgılanması üç safhaya ayrılır: Sefalik, bukkal ve gastrointestinal safha. Sefalik safha: Daha besin ağıza girmeden meydana gelir. Özellikle iştah açıcı bir besin düşünüldüğü, kokusu...

default

Laktoferrini ve kserostomi nedir?

Tükrükte antibakteriyel etkiyi içinde bulunan “tiyosiyanat” aracılığı ile yaptığı sanılmaktadır. Tükrük, bunlara ek olarak bakteri ve viruslara karşı ilk immünolojik savunmayı yapan IgA’yı, bakterilerin duvarlarına...

default

Tiyosiyanat nedir?

Tükrük ağız hijyeni bakımından da önemlidir. Bir yandan ağız boşluğunu yıkayarak temizlemeye çalışırken diğer yandan da antibakteriyel etki gösterir. Antibakteriyel etkiyi içinde bulunan “tiyosiyanat” aracılığı...

default

Pityalin nedir?

Müküs salgı berrak yapışkan ve sıvışıktır. Soğuk alındığı zaman burundan gelen salgıya benzer. Seröz salgı ise yapışkan ve su gibidir. Parotis salgısında ayrıca “pityalin” denilen...

default

Parotis, submaksiller ve sublingual bez nedir?

Ağız boşluğuna tükrük bezleri tarafından boşaltılan salgılardır. İnsanda 3 çift tükrük bezi bulunur. Bunlar parotis, submaksiller ve sublingual bezlerdir. Ayrıca yanağın iç kısmındaki küçük bukkal...

default

Lieberkühn kripta nedir?

Sindirim kanalı yüzeyi boyunca pek çok alan, oyukçuklarla (pit) kaplıdır. Bunlar epitelin submukozaya uzanan girintileridir. Pitler ince barsakta Lieberkühn kriptaları adını alırlar. Bunlar derin olup...

default

Müköz hücre veya goblet hücresi nedir?

Sindirim kanalında ki farklı tip bezler farklı salgılar oluştururlar. Öncelikle, sindirim kanalının pek çok bölümünde epitel tabakasının yüzeyinde milyarlarca tek hücreli müköz bezler yer alır....

Porno
Hesabınız yok mu?
kayıt ol

Geri dön
giriş yap

Hesabın var mı? >>
giriş yap

Makale
Görsel