Archive for category: etik

Etiğe Aykırı Davranış Koşulları Nelerdir?

Etiğe Aykırı Davranış Koşulları Nelerdir?

Bir olayın “etiğe aykırı davranış” sayılması için aşağıdaki koşulların yerine gelmiş olması gerekir: a) Kasıt veya ağır ihmal sonucu olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır, b) İddia, inandırıcı ve yeterli delille kanıtlanmış olmalıdır. Yaptırımlar nelerdir? Etiğe aykırı davranışı kanıtlanan öğretim elemanları ve... devamını oku
Etiğe Aykırı Davranışlar Nelerdir?

Etiğe Aykırı Davranışlar Nelerdir?

Üniversite de bilim etiği normlarına aykırı davranışlar şunlardır: a)Uydurma: Bir Bilimsel araştırmada elde edilmeyen verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, b)Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek, c)Aşırma:... devamını oku
Etik Kurulun Çalışma Esasları Nelerdir?

Etik Kurulun Çalışma Esasları Nelerdir?

. Başkan, toplantılarda Etik Kurulu’na başkanlık yapar. Başkanın katılmadığı toplantılarda Kurul’a başkan yardımcısı başkanlık eder. Etik Kurul’un sekreteryası Üniversite Genel Sekreterliğince yapılır. Kurul’un toplantı ve karar yeter sayısı en az beştir. Etik Kurulu, aksine bir karar almadıkça, çalışmalarını üniversitelerdeki... devamını oku
Etik Kurulu’nun Görevleri Nelerdir?

Etik Kurulu’nun Görevleri Nelerdir?

Etik Kurulu’nun görevleri şunlardır: a) Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen (önerilenler ve sonuçlananlar dahil) veya Üniversite mensuplarınca gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek, geliştirmek ve gerektiğinde değişiklik önerisinde bulunmak, b) Üniversitenin bilimsel dergileri için yayın... devamını oku


VEYANot: Şifreniz otomatik olarak eposta adresinize iletilecektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Eposta adresinizi size yeni bir şifre göndermemiz için girmelisiniz.