Etik ve ahlakın farkı nedir?

Etik : Doğru /yanlış davranışın teorisi Tıp etiği Belli bir mesleğin ,işin veya kurumun standartlarıdır Etik,mesleğe ,alana özgüdür.O alan için evrensel kurallar koyar. Ahlak : Doğru/yanlış davranışın pratiği Hekim ahlakı Ahlak, bireylerin mesleki ve kurumsal rollerinden bağımsız toplumun tümü için geçerlidir.