default

Embriyo kesesi nasıl beslenir?

Tohum taslağının yapısına bakıldığında, embriyo kesesine besinlerin temel giriş yolunun kalaza tarafı olduğu gözlenir. Funikulusda bulunan iletim demeti besin sağlanması için temel yoldur. İletim demeti...

default

Antipod hücresi nedir?

Embriyo kesesi hücreleri arasında en çok çeşitlilik gösterenidir. Birçok dikotil bitkide embriyo kesesi olgunlaşması sırasında ya da daha önce körelir. Bazı türlerde ise embriyo ve...

default

Merkezi Hücre Nedir?

Embriyo kesesinin en büyük hücresidir, yumurta ve antipod hücreleri ile temas halindedir. Lateral çeperleri eise embriyo kesesini oluşturan komşu doku kese arasındaki çeperin esasını oluşturur....

default

Sinergitler nedir?

Sinergitler Mikropil tarafında yer alan uzamış hücrelerdir, birbirleri ve kısmen yumurta hücresi ile temas halindedirler. Çeperleri kısmi çeper özelliğinde olup mikropil tarafında kalındır. Kalazaya doğru...

default

Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir?

Dişi gametofitin gelişim tipini mayoz, polarite ve mayoz sonrası mitozların sayısı tayin eder. Buna göre: Kese oluşumuna sadece bir megaspor katılıyorsa monosporik; iki megaspor katılıyorsa...

default

Megaspor ana hücresi nedir?

Erken evrede yoğun halde organel taşır, özellikle pakitenden sonra dört nukleuslu embriyo kesesi evresine kadar organellerin azaldığı görülür. Ayrıca organellerde de belirgin bir kutuplaşma görülür....

default

Arkespor hücresinin özelliği nedir?

Arkespor, nusellus hücrelerinin merkezi bir yerinde hipodermal durumda farklılaşır. Genç evrede daha geniş hacmi, vakuolsüz sitoplazması, büyük nukleusu ve bazen iki ya da üç nukleolus...

default

Nusellus nedir?

Tohum taslağı içindeki dokudur. Genellikle ber bir tohum taslağında tek nusellus bulunur. Megaspor ana hücresi tek sıralı nusellus epidermasının hemen altında ise tenuinusellat, daha derinde...

default

Obturator nedir?

Nusellus ve integümentlerin ya da tohum taslağı ve ovaryum çeperi arasındaki alana doğru büyüyen bir yapıdır. İletim demeti içermez, plasenta ya da funikulusdan oluşur. Kökeni...

default

Funikulus nedir?

Plasenta ile tohum taslağını birleştiren kısımdır. İletim demeti taşıyan gevşek parankimatik bir dokudan meydana gelmiştir. Her tohum taslağı kendi funikulusuna sahip olmakla birlikte Cactaceae familyasında...

default

İntegüment nedir?

Tohum taslaklarında genellikle iki integüment bulunmakla birlikte, sayıları türlere göre değişebilir. Tohum taslağı gelişmeye başlarken kaideye yakın bölümden integümentler de şekillenirler. İntegümentlerin farklılaşması ile tohum...

default

Megasporogenez nedir?

Megaspor ana hücresinin, mayoz bölünme ile haploid megaspor tetratlarını oluşturmasına megasporogenez adı verilir. Her bir tohum taslağında (megasporangium) genellikle tek megaspor hücresi bulunur ancak bazı...

Porno
Hesabınız yok mu?
kayıt ol

Geri dön
giriş yap

Hesabın var mı? >>
giriş yap

Makale
Görsel