Archive for category: botanik

Embriyo kesesi nasıl beslenir?

Embriyo kesesi nasıl beslenir?

Tohum taslağının yapısına bakıldığında, embriyo kesesine besinlerin temel giriş yolunun kalaza tarafı olduğu gözlenir. Funikulusda bulunan iletim demeti besin sağlanması için temel yoldur. İletim demeti integümentlerin tabanında sona erer, besinler nusellus vasıtası ile embriyo kesesine geçer. Kalaza kutbu ve... devamını oku
Antipod hücresi nedir?

Antipod hücresi nedir?

Embriyo kesesi hücreleri arasında en çok çeşitlilik gösterenidir. Birçok dikotil bitkide embriyo kesesi olgunlaşması sırasında ya da daha önce körelir. Bazı türlerde ise embriyo ve endosperm oluşumu sırasında bile görülebilirler. Çok büyük çeşitlilik gösterdikleri için görevleri hakkında genelleme yapmak... devamını oku
Merkezi Hücre Nedir?

Merkezi Hücre Nedir?

Embriyo kesesinin en büyük hücresidir, yumurta ve antipod hücreleri ile temas halindedir. Lateral çeperleri eise embriyo kesesini oluşturan komşu doku kese arasındaki çeperin esasını oluşturur. Sitoplazması embriyo kesesi boyunca uzanan ince bir tabaka halinde olup yumurta ve antipod hücreleri... devamını oku
Sinergitler nedir?

Sinergitler nedir?

Sinergitler Mikropil tarafında yer alan uzamış hücrelerdir, birbirleri ve kısmen yumurta hücresi ile temas halindedirler. Çeperleri kısmi çeper özelliğinde olup mikropil tarafında kalındır. Kalazaya doğru olan bölümde ise gittikçe incelir ve yok olur. Bazı araştırıcılara göre sinergitin kalazaya bakan... devamını oku
Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir?

Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir?

Dişi gametofitin gelişim tipini mayoz, polarite ve mayoz sonrası mitozların sayısı tayin eder. Buna göre: Kese oluşumuna sadece bir megaspor katılıyorsa monosporik; iki megaspor katılıyorsa bisporik, dört haploid megaspor aynı sitoplazma içinde kalarak embriyo kesesini oluşturuyorlarsa tetrasporik embriyo kesesi... devamını oku