Insulator

Insulator

Transkripsiyon basamaklarında en ilginç olay her zaman Insulator adı verilen özel dizilerin gerçekleştiği olaydır. Şöyle ki insulator denilen özel diziler genin her hangi bir bölgesinde bulunabilir. İki işlevi bulunmaktadır.
1. Enhancer adı verilen ve yine genin upstream ya da downstream bölgesinde bulunabilen, transkripsiyon hızını 100 kata kadar arttırabilen özel dizilerde, insulator’un blocking aktivitesi bulunmaktadır. Bu aktivite sayesinde dokularda sentezlenecek protein çeşitleri ve miktarları belirlenmektedir.
2. Transkripsiyon işlemi öncesinde ökromatin halinde bulunan DNA ipliğinin açılması gerekmektedir. Deasetilasyon adı verilen bu işlemde kromatin asetil molekülleri nedeniyle ökromatin halinde bulunmaktadır. Deasetilasyon ile gen ökromatin halinden çıkarılır ve düz bir iplik haline getirilir. Ancak burada önemli nokta deasetilasyon sadece transkribe edilecek gen bölgesi ile sınırlı tutulmalıdır. Aksi takdirde diğer genler de deasetile hale gelir ve o bölgelerinde transkripsiyonu gerçekleştirilir. Bu durumda yanlış protein sentezi sonucu ile karşılaşılır. İşte bu durumla kaşılaşmamak adına insulator bölgeleri sadece sentezi yapılacak genin deasetilasyonunu sağlar ve diğer genin açılımını bloke eder.

  1. Genlerin kontrolünün ve ifade edilmesinin her bir basamağı ayrı bir büyüleyicilik ve bir o kadar da karmaşıklıktadır. #HMB nin bahsettiği gibi Insulatorlar hangi genlerin lazım olup hangilerinin lazım olmadığıyla çok yakından ilgili olan dizilerdir. Moleküler tutarlılık ve zamanlama açısından doğru çalışmaları oldukça önemli olan dizilerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *