Hücre kültürü nedir? Hücre kültürü nasıl oluşturulur?

Hücre kültürü nedir? Hücre kültürü nasıl oluşturulur?

Hücre kültürü organizmadan al›nan dokulardaki hücrelerin bireysel olarak ayrılması ve in vitro şartlarda kültüre

edilmeleriyle elde edilir. Hücrelerin bireysel olarak ayrıştırılması mekanik veya enzimatik yolla gerçekleştirilir. Bu amaçla tripsin veya kollegenaz gibi proteolitik enzimler kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *