Gelişim Biyolojisi, Final Sorusu, 5 Adet Örnek

Gelişim Biyolojisi, Final Sorusu, 5 Adet Örnek

1. Hücre sitoplazması ve hücre farklılaşması arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2. Programlı hücre ölümlerine 3 örnek veriniz.
3. Polispermi nedir, bunun engellemesini sağlayan mekanizmalar nelerdir?
4. Sitoplazmanın çok büyük farklılaşma gösterdiği yumurta tipi nedir, açıklayınız.?
5. Partenogenezi etkileyen çevresel etkenlerden 3 tanesini yazınız?

Tekrar etmekte fayda görüyorum, neler çıkabilir diye soran arkadaşlar için örnek sorular hazırlayarak yazdım, herhangi bir üniversitenin sınav soruları veya çalıntı sorular değildir. Eğer es kaza sorular tutarsa bu konuda herhangi bir yükümlülük kabul etmiyorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *