Alıntıla

Antikodon nedir?

tRNA’daki üçlü baz dizilişine verilen bileşik yapının ismidir.