Alıntıla

İnsanlar Üzerinde Yapılacak Çalışmalarda Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

1. İnsan üzerinde yapılacak araştırmalar ve klinik çalışmalarda ilgili İlaç Araştırmaları Etik Kurulu’ndan izin almak gereklidir. Onay almadığı halde almış gibi çalışmaya başlamak ya da devam etmek ve yayınlarda yalan beyanda bulunmak etik olarak kabul edilemez.

2. İnsan dokularının kullanıldığı çalışmalar en yüksek etik standartlara uygun olmalıdır. Klinik çalışmalarda gönüllülerden bilgilendirilmiş gönüllü oluru mutlaka alınmalıdır.

3. İyi Klinik Uygulamaları (İKU) kurallarına uygun çalışılmalıdır.

4. Ülkemizde etik kurulların kurulmasında son derece önemli katkı yapmış farmakologlar olarak, tüm TFD üyelerinin bu konuda en duyarlı şekilde hareket etmeleri ve çalıştıkları kurumlarda konunun öncüleri olarak duyarlı sekilde davranmaları beklenir.