Fish yönteminin kullanım amaçları nelerdir?

Fish yönteminin kullanım amaçları nelerdir?

TANISAL AMAÇ:

* Klinik sitogenetik

* Prenatal tanı (trizomi, monozomi, mozaizm, translokasyon, delesyon)

* İnterfaz sitogenetiği (mayoz, mitoz,.)

* Mikrodelesyon sendromlarının tanısı

* Dokuda enfeksyon ajanlarının tanısı

* Kanser genetiği

* Dokuda mRNA düzeyinde onkogenlerin değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA AMACI:

* Gen haritalaması

* Tümör biyolojisi

* Viroloji

* Gen expresyon analizi

* Mayoz/mitoz analizleri

* Hücre tanımlaması

Kimler Neler Demiş?

avatar
wpDiscuz