Fish yönteminin avantajları nelerdir?

Fish yönteminin avantajları nelerdir?

Sitogenetik kültür sorunları

İnterfaz nükleusunda çalışılabilir

Kantitatif ölçüm sağlar

Tedavi sonrası izleme de ideal

Lösemilerde p190 ve 210 aynı anda bakılabilir,

Kırılmanoktaları değişebilen translokasyonlarda efektifdir

Örn: t(9;22), t(15;17), 11q23, inv 16

Hızlı sonuç istendiğinde

Klonal anomalilere sitogenetik yetersiz kalır

Lökosit sayısı az olduğunda (<10.000) PCR yapılamazsa

Yapılan çalışmalar normal bireylerde de bu tip translokasyonların olduğunu gösterdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *