Fish Yöntemi Nedir? Fish Yönteminin Amacı Nedir?

Fish Yöntemi Nedir? Fish Yönteminin Amacı Nedir?

Çeşitli dokulardan alınan hücrelerin (kültüre almadan) DNA larını  floresan işaretli problarla hibridize ederek,bu floresan  işaretler sayesinde söz konusu DNA bölgesinin hücre içerisindeki durumunu  görmemizi sağlayan bir yöntemdir.

Moleküler sito-genetikteki hızlı ilerlemeler, bantlama ve boyama tekniklerinin hızlı gelişimiyle sağlanmıştır.

Standart bantlama teknikleri yalnızca bir denemede bir hücre için tüm genomu sorgulamada yetersiz kalmaktayken,

Fluoresan in situ hibridizasyon (FISH), genleri ve kromozomları boyamada fluoresan moleküllerin kullanıldığı bir yöntem olarak bantlama teknikleriyle birlikte iyi bir değerlendirme aracıdır.

Bu yöntem gen haritalanmasında ve kromozom aberasyonlarının tanımlanmasında kullanılır.

Kromozomların çalışılmasında kullanılan birçok teknik, aktif olarak bölünen hücreleri gerektirirken (metafaz kromozomları),

FISH aynı zamanda bölünmeyen hücrelere de uygulanabilir (interfaz nukleusu).

Metafaz delesyonları belirlemede kullanılır

Interfaz genelde kromozomların yeniden düzenlenmesinin ve kromozom sayılarının belirlenmesinde kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *