DNA izolasyon yöntemlerinin aşamaları nelerdir?

DNA izolasyon yöntemlerinin aşamaları nelerdir?

1-Hücrenin parçalanması ile yüksek molekül ağırlıklı DNA’nın açığa çıkması,

2-Denatürasyon veya proteoliz ile DNA-protein kompleksinin ayrılması ve DNA’nın çözünür duruma getirilmesi,

3-DNA’nın basit enzimatik ve/veya kimyasal yöntemlerle proteinler, RNA ve diğer makromoleküllerden ayrılması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *