Cilia (sil) nedir? Görevleri nelerdir?

Cilia (sil) nedir? Görevleri nelerdir?

Epitel hücrelerinin apikal yüzeylerinde bulunan morfolojik yapılardır. Işık mikroskobu ile incelendiği zaman kısa, ince ve saç kılı şeklinde görünür. Üzeri sil örtüsü ile kaplıdır. Bu yapı plazma zarının bir uzantısı şeklindedir. İç yapıları memeliler için karakteristik olan 9+2 sistemi olarak isimlendirdiğimiz şekildidedir. Mikrotüpçük yapılar silin uzun ekseni boyunca uzanır. Silin plazma zarının üzerinde kalan kısmından alınan enine kesitte merkezde 2, çevre de ikişer olmak üzere dokuz çift çevre tüpçükleri vardır. Bunların duvar yapıları tübülin ve bunlara bağlı dinein denilen proteinlerden yapılmıştır. Dynein uzantıları diğer çevre mikrotüpçüklerine bağlanarak silin hareketini sağlamaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *