Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

1. Özel Bir Kimyasal Dizilime Sahip Olmaları;

Tüm canlılar genleri oluşturan çekirden asitlerini  ”DNA-RNA”  içerirler.Tüm genler aynı birimlerden; fakat değişik dizilimlerden oluşmuştur.

2.Hücresel Dizilim;

Hücre birçok kimyasal değişimin yapılabilmesi için değişik enzimleri ve en önemlisi yalnız başına kendinin aynını üretebilecek yeteneğe sahiptir.

3.Organizasyon;

Canlıların çeşitli vücut kısımlarının görev bölümüne ve belirli kurallar içerisinde canlılık etkinliğini devam ettirmelerine Organizasyon denir.Farklılaşmış vücut kısımları değişik görevleri üzerine almıştır.Hatta bir hücreli canlılarda ergin evrede, boy ve şekil sabit olmakla beraber hücrenin farklı kısımları farklı görevleri üzarine almıştır.

4.Uyarılma;

Bütün canlılar çevrelerindeki fiziksel ve kimyasal koşulların değişimine karşı tepkileri kalıtsaldır.Basit organizmalarda uyarı, genel olarak bütün vücutla algılandığı halde, yüksek organizmalarda duyu organlarının yeri merkezileşmiştir.

5.Hareket;

Beslenme, korunma, üreme, yayılma, en rahat edebileceği bölgeyi bulma vb. gibi yaşamın temel işlevlerini yürütebilmek için ilkel organizmalarda ya vücudun tamamiyle ”protoplazmik hareketi” ile ya bir kısmıyla ”sil ve kamçı hareketleri” ile yada yüksek organizmalarda görülen yürüme, yüzme, uçmanın sağlanabilmesi için belirli organ oluşumu görülür.

6.Enerji Kullanımı;

Hücre kendi başına enerji üretemez dışarıdan kaynak sağlamak zorundadır.Hayvanlar enerji bağları içeren moleküller yıkmak suretiyle gerekli enerjiyi sağlarlar.Bitkiler ise enerji kaynağı olarak güneş ışınlarını kullanırlar.

  1. Solunum,beslenme,boşaltım,üreme,buyume ve gelişme,hareket etme/insann övündüğü,düşünce olmayınca bunlar için var oluyorsun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *