in

BİYOLÜMİNESANS NEDİR?

Biyolüminesans, kelime anlamı olarak, organizmaların kimyasal enerjiyi görünür bir ışık enerjisine çevirmesidir yani biyolojik ışımadır. Biyolüminesans canlılar için mutualistik bir ilişkidir. Bu kimyasal enerjinin ışık enerjisine çevrilmesi için;

  • Lux Geni
  • O2 (Aerobik Ortam)
  • Lusiferaz Enzimi
  • Aldehit Grubu 

olmalı. Bu maddelere sahip olan her canlı biyolüminesans yapar diye bir şey söyleyemeyiz ancak biyolüminesansın gerçekleşmesi için bu maddelere ihtiyaç duyulur.

Biyolüminesans, daha çok bakteri ve funguslarda görülür. Bakteri ve fungus için farklılıklar mevcuttur. Bakterilerde hücre-hücre etkileşimlerinde biyolüminesansın rolü büyüktür. Derin denizlerde yaşayan canlıların göz çevrelerinde yaşayarak ışımayı gerçekleştirirler ve bu canlıların avlanmasına yardımcı olurlar. 

Funguslarda; bir kısmı miselyumlarında, bir kısmı miselyumlarında ve basidiumlarda, bazıları ise sadece basidiumda ışıma yapar. Funguslar ışıma yaptıklarında böcekleri kendine çekerek, bu böceklerle beslenen böcekleri de çekerek kendisi kaybolur. Böylece mutualistik ilişki sağlanmış olur. 

Kış günü biyoloji

kiminle vakit geçirirsek beynimiz onunkine benziyor