Biyolojik şiir biyolojileme.

Biyolojik şiir biyolojileme.

Sevdim seni protein sentezinle
Taşırım elektronunu ets ile mitokondrimde
Enzim oluyum sar beni golginle
Yar atma beni sitoplâzmandan ekzositoz ile

Ribozomunda sentezle bana pepsin
E.R’mde dolaşan tek sensin
Bütün ATP’lerim olsun senin
Ben yine hemoliz olurum senin için

Kanında olurum akyuvarlardan
Korurum seni her tür virüsten antikordan
En tehlikelisi hiv gelse tınlamam
Ben yine otoliz olurum senin için

Pcr ile çoğaltsam genlerini
Klonlasam seni saklasam
Heterokromatidlerimin arasında
Ben yine transkrip olurum senin için

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *