Bazal lamina (membran) görevleri nelerdir?

Bazal lamina (membran) görevleri nelerdir?

Bazal laminanın görevleri;

Yapısal tutunma görevi: Hücreleri ve dokuları birbirine bağlar
Kompartımanlaşma oluşturur: Bazal lamina bağ dokuyu epitel dokudan, sinirlerden, kas hücrelerinden, yağ hücrelerinden ve damarlardan ayırır.
Süzme görevi: Epitel doku ile bağ doku arasında makromolekül değişimini düzenler, Örneğin; böbreklerde kan plazması süzülerek ve bazı atık maddeler idrar olarak atılır. Şeker hastalarında bazal lamina tabakasının kalınlığı artar. Diğer bir deyişle kollagen tip IV ve laminin sentezi artar. Buna karşılık heparin sülfat proteoglikan sentezi ve birikimi azalır. Bu durum permeabiliteyi azaltacağından bazal laminanın filtrasyon görevi yapılamaz.
Hücrelere desteklik sağlar.
Hücrelerin düzenini, hareketini kontrol eder: Eğer bu tabaka olmasaydı epitel hücrelerinden farklılaşan kanser hücrelerine dönüşen hücreler kolayca diğer dokuların arasına yayılma imkanı bulacaktı.
Sinir-kas bağlantısı oluşturma: Kas hücreleri arasında bazal laminanın bulunması yeni bir sinir kas bağlantısı oluşturur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *