in

Avrupa Birliği Ülkelerinde Bir Biyolog Ne İş Yapar?

Avrupa Birliği Ülkelerinde Bir Biyolog Ne İş Yapar?
Avrupa Birliği Ülkelerinde Bir Biyolog Ne İş Yapar?

Biyologlar tek başlarına ve diğer profesyonellerle işbirliği içinde çok çeşitli faaliyetlerde çalışabilirler.

1. Canlı ve fosil organizmaların incelenmesi, tanımlanması ve sınıflandırılması,
2. Çevre, biyoçeşitlilik, doğanın korunması, arazi yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili ekolojik çalışmalar,
3. Doğal kaynakların kullanılması, planlanması ve yönetimi,
4. Sanayi, tarım veya kent nüfusundan kaynaklanan kirliliğin araştırılması, biyolojik analizi ve muamele edilmesi,
5. Su, toprak ve gıda kalitesinin araştırılması ve biyolojik analizi,
6. Biyolojik faaliyetlerle uğraşan korunan alanların, hayvanat bahçeleri ile botanik bahçelerinin, doğal tarih müzelerinin veya diğer kurumların organizasyonu, yönetimi ve korunması,
7. Biyolojik materyallerin incelenmesi ve analizi,
8. Zararlıları ve parazitleri de içeren patojenik ajanların çalışılması, tanımlanması ve kontrolü,
9. Endüstriyel uygulama için biyolojik tekniklerin geliştirilmesi ve yönetimi hakkında çalışma,
10. Biyolojik kökenli ürünlerin ve materyallerin yanı sıra, biyo-bozundurma ile ilişkili olan ve materyallerin ve ürünlerin korunmasına ve kalitesine müdahale eden biyolojik ajanların çalışması, kontrolü ve tanımlanması,
11. İnsan, hayvan, sebze ve mikrobik genetik çalışmalar,
12. İnsan biyolojisinde tekniğin araştırılması ve uygulanması,
13. Biyolojiyi temel bilimsel bir konu, her düzeyde çevre ve sağlık eğitimi olarak öğretmek,
14. Uygulamalı ve temel biyoloji alanlarında bilimsel araştırma,
15. Biyologların ilgi alanlarına giren tüm biyolojik disiplinlerde danışmanlık ve uzman yardım,
16. Biyoloji alanında bilimsel bilgi ve mesleki uzmanlık becerilerinin gerekli olduğu diğer faaliyetler.

Yalçın Dedeoğlu

Yazar: Biyolokum

Lokum gibi biyolok.

İşaret diliyle iletişim kurabilen Koko isimli gorilla 46 yaşında hayata veda etti.

İşaret diliyle iletişim kurabilen Koko isimli gorilla 46 yaşında hayata veda etti.

**Organ mafyası ve organ bağışı