in

**AŞAĞI ORGANİZASYONLU CANLILAR

RİKETSİYA’LAR

Riketsiyalar 0,3-0,6 büyüklüğünde (genel olarak bakterilerin 0,5-2 ve virüslerin 0,02-0,2 arasında olduğunu hatırlayınız), dolayısıyla bakteriler ile virüsler arasında yer alırlar. Heterotrof olup, küre veya çomak şeklindedirler. Işık mikroskobunda çok zor izlenirler. Her ne kadar bazı bakteriyel enzimlere sahip iseler de gelişme ve çoğalma için mutlak surette konak hücreye ihtiyaç duyarlar (virüsler gibi). Bazı böceklerin insana taşındığı bilinen patojenik canlılardır. Doğal olarak bulunmadığı canlılarda (insan gibi) hastalık yaparlar. Örneğin tifus (lekeli humma) bitlerin ısınmasıyla insanlara taşınan bir enfeksiyondur. Bitlerden başka pire ve keneler de benzer infeksiyonlara yol açabilirler.

Yazar: Vayra53

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik '16
Marmara Üniversitesi Farmakoloji '18
Marmara Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji '19

**AŞAĞI ORGANİZASYONLU CANLILAR-1

Kış günü biyoloji