1. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi (2-4 Mayıs 2012)

1. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi (2-4 Mayıs 2012)

Alıntı

Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunması, enerji verimliliği ve tasarrufunun sağlanması, atık miktarının azaltılarak ekonominin iyileştirilmesi amacıyla 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 2-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu çerçevede oluşturulan kongre konu başlıkları aşağıdaki gibi olup kabul edilen bildirilerden seçilen belirli sayıdaki çalışmalar www.teknolojikarastirmalar.com web sayfasında yer alan Makine Teknolojileri, Gıda Teknolojileri, Yapı Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Taşıt Teknolojileri isimli dergilerde basılacaktır. Çeşitli atıkların geri kazanımına yönelik son teknik gelişmeler, bilimsel araştırma sonuçları ve atık-çevre-enerji-ekonomi çerçevesindeki en yeni gelişmelerin sunulacağı 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ’nde 2-4 Mayıs 2012 tarihlerinde görüşmek dileğiyle.

Kongre Düzenleme Kurulu

Bildiri Konuları

 • Tekstilde geri kazanım uygulamaları
  Enerjinin geri kazanımı
  Atık gaz ve sıvılardan ısı geri kazanımı
  Elektrik-Elektronik atıkların geri kazanımı
  Katı atıkların kazanımı ve atıkların değerlendirilmesi
  Atıkların çevresel etkileri ve çevresel etkilerin iyileştirilmesi ile çevre yönetimi
  Geri kazanımın ekonomik ve sosyal katkıları ile yasal düzenlemeler
  Yapı malzemelerinin geri kazanımı
  Nükleer atıkların geri kazanımı
  Atık suların geri kazanımı
  Tıbbi atıkların geri kazanımı
  Geri kazanımda biyolojik yöntemler
  Bitkisel ve hayvansal atıkların geri kazanımı
  Evsel katı atıkların geri kazanımı
  PET ve PVC atıkların geri kazanımı
  Tehlikeli atıkların kontrolü
  Atık madde işleme ve dönüştürme
  Emülsiyon (boryağı) geri kazanımı
  Pillerin geri kazanımı
  Atık toplama yöntemleri ve atıkların depolanması
  Geri kazanımda çağdaş yaklaşımlar
  Polimer kompozitlerin geri kazanımı
  Geri kazanım ve geri dönüşüm teknolojileri
  Otomotiv sektöründe geri kazanım

Kongre Takvimi

Özet Gönderme Son Tarih   14 Ekim 2011
Özet Kabul Bildirimi   25 Ekim 2011
Tam Metin Gönderme Son Tarih   25 Kasım 2011
Tam Metin Kabul Bildirimi   7 Şubat 2012
Kongre Programının Açıklanması   3 Nisan 2012

İletişim Adresi

Uşak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
1 Eylül Kampüsü
UŞAK

Telefon
0276 221 21 36

Faks
0276 221 21 37

E-posta
gerikazanim@usak.edu.tr

kaynak: https://goo.gl/Xbm8eC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *