son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi 29 Kasım–2 Aralık 2011, Adana

Alıntı

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 29 Kasım – 2 Aralık 2011 tarihleri arasında, yurdumuzun en verimli bölgesinde yer alan Adana’da, Adana Hilton Otel’de, yapacağımız XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi’ne katılmaya davet etmekten onur duymaktayız.

Kongre’nin açılış dersi İtalya’dan profesör Mario Plebani tarafından verilecektir. Kongrede ayrıca prostat ve meme kanseri üzerine çok değerli araştırmaları bulunan, İngilterede “Imperial College”da çalışan, Profesör Mustafa Djamgoz de bir konuşma yapacaktır. Bu yılki Kongrenin ana teması “Biyomoleküllerin Yaşamdaki Önemi ve Klinik Kararda Laboratuvar” olarak belirlenmiştir. Kongrede, klinik biyokimya, temel biyokimya ve moleküler biyoloji alanındaki yeni teknik gelişmelerin yanı sıra klinik biyokimyanın vizyon ve misyonundaki gelişim ve değişimler ele alınacaktır. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, sağlık sorunlarının çözümünde, klinik tanıda, laboratuvarın bir paydaş olarak yerinin doğru belirlenmesi ve sağlıktaki global çözüm yaklaşımlarının, klinik laboratuvarın özel durumunu göz önüne alan yaklaşımların, gerekliliği ve önemi vurgulanacaktır. Ayrıca, klinik biyokimya alanında araştırmaların önemini öne çıkaran eğitim programlarının gerekliliği tartışılacaktır.

Kongre öncesinde “İnteraktif Laboratuvar Uygulamaları: Tarama, Tanı, Tedavi ve Risk Analizleri” ve “Laboratuvarcı Gözüyle PCR’ın Görünmeyen Yüzü” başlıklı iki çalıştay da yer almaktadır. Bir gün sürecek olan bu çalıştaylarda teorik bilginin yanı sıra uygulama ve problem çözümü uygulamaları yer alacaktır. Teknik nedenlerden dolayı bu çalıştaylara sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebilecektir. Çalıştaya kabul, başvuru ve kayıt tarihi önceliğine göre olacaktır.

Ayrıca, genç meslektaşlarımızı özendirmek amacıyla sözlü sunumlar ve poster sunumları için önemli bir zaman dilimi ayrılmış olup, kurumlarından destek alamayan, belli sayıda meslektaşımıza, kayıt ya da konaklama desteği sağlanacaktır. Bu destek miktarını artırmak için çalışmalar sürdürülmektedir.

Genç katılımcılara, kısmi yol ve kalacak yer desteği sağlamak üzere TUBITAK’a başvuru yapılacaktır, lütfen şimdiden Türk Biyokimya Derneğine isimlerinizi bildirin. Kapanış sırasında, Bilimsel Komite tarafından seçilmiş onbir poster arasından, kura ile belirlenen bir katılımcıya, “dizüstü bilgisayar” diğer on katılımcıya ise kitap hediye edilecektir. Ayrıca, katılımcılar arasından, kura ile belirlenecek, beş meslektaşımız TBD 2012 yılı Kongresine katılım ücreti ödemeden katılabileceklerdir.

Türk Biyokimya Derneği’nin yayın organı olan ve daha önce Chemical Abstract, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus ve Türk Tıp Dizini’nde indekslenen “Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi”, “Science Citation Index Expanded” kapsamında “on-line” olarak yayınına devam etmektedir. Kongre özetleri Türk Biyokimya Dergisi’nin özel sayısı olarak basılacaktır.

Yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız bu Kongrede tüm meslektaşlarımızı aramızda görmeyi arzular, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Nazmi Özer
Türk Biyokimya Derneği Başkanı

kaynak: http://www.biyokimyakongresi.org/home/davet-mektubu/

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Alın size gerçek “ironi” Böyle bir kene yapışma vakasıyla karşılaştığınızda siz ne yapardınız? Peki ne yapmanız gerekiyor? Canlıların ortak özellikleri nelerdir? Nature dergisinden önemli bir kampanya! Ekosistem nedir? Malaclemys terrapin, Emydidae, Cryptodira, Testudines, Reptilia, Vertebrata Otopside dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Cyclocosmia latusicosta, Ctenizidae, Araneae, Arachnida, Arthropoda, Animalia LYS, Gelişme ve Büyüme Konu Anlatımı, YGS Parlak tüylü olanlara niyetlenmek, genetik miras, kafası karışan En küçük yaşam formunun yeni ismi artık Nanobakteriler. Tek hücreli bezler nelerdir? Nerede bulunur? Yomico Moreno elinden, nefes kesen anatomik dövmeler.. Yomicoart.com adresine göz atabilirsiniz. evde fotoğraf çekmek ve canlı/obje incelemek için mikroskop alıcam, tavsiyeniz nedir Thelacantha brevispina, Arachnida, Araneae, Araneidae