son eklenenler

Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda elektrik çarpması ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir yanık vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? laboratuvar ilk yardım ilk müdahale yanık Laboratuvarda kimyasal madde zehirlenmesi ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir kesik vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Histolojide Kullanılan Yöntemler Histoloji Preparat Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Toprak Solucanı Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Kurbağa Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Mikroskopla Çalışma, Temizlik ve Bakım Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Embriyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Materyali Laboratuvar Teknikleri - Kitap Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Gymnosperm - Açık Tohumlar Lab. Kılavuzu - Kitap Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu - Kitap Mikroskopta Çalışma Yöntemleri - Kitap Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu - Kitap Klinik Laboratuvarlarda Temel Kavramlar Laboratuvarda meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Balıkların kısa bir hafızaya sahip olduğu nereden bilinmiştir? Kuşların gözleri soğandan niye yanmaz? İstakoz, kerevit gibi deniz canlıları neden kaynar suda canlı canlı haşlanır? Hidroliz de neden enerji harcanmaz? heleley heleley

Uzayda Yaşam Sonunda Bulundu Mu?

Sabah okuduğum ve gerçekten bilim dünyası için mükemmel bir gelişme olan haberi paylaşmak isterim.

“Uzayda Yaşam Sonunda Bulundu Mu? Yoksa Yine…”

Evet, uzayda belki de ilk defa hayat bulmayı başardık. Elbette bu daha ilk inceleme, başka bilim insanlarının da sonuçları analiz etmesi gerekiyor. Ancak ilk bulgular, şüpheye pek yer bırakmayacak türden: İlk defa, düşen bir meteorit üzerinde bu kadar net yaşam izine ulaşılmış olabilir.

Keşif daha çok yeni, 10 Ocak 2013’te makalesi Buckhingham Üniversitesi tarafından Journal of Cosmology dergisinde yayınlandı. Makalenin özet kısmı, birçok şeyi açıklar düzeyde:

“29 Aralık 2012’de Sri Lanka’nın Kuzey Merkez Bölgesi’ne düşen karbon içerikli meteoritin içerisinde ilk defa diatom kabuklularının bulunduğunu rapor ediyoruz. Dışarıdan bulaşma (kontaminasyon) ihtimali, yapıların içerisindeki temel kimyasalların, çevreleyen matrikstekiyle büyük ölçüde uyuşması nedeniyle elenmektedir. Ayrıca meteorit içerisinde, düşüşten sonra bölgede görüşen kızıl yağmurlara neden olmuş olabilecek kırmızı yağmur hücreleri de tespit edilmiştir. Fosil diatomlara yönelik bu yeni veriler, kuyrukluyıldızlara bağlı oluşan panspermia teorisine destek olmaktadır.”

Oldukça açık ve net olarak anlatılmakta. Zaten aşağıda ücretsiz olarak görüntüleyebileceğiniz makalesinde, detaylı analizlere yer veriliyor. Meteoritin analizi Cardiff Üniversitesi Dünya Bilimleri Okulu’ndaki tarayıcı elektron mikroskobu ile yapılmıştır. Meteorit içerisinde Dünya’dakiler için “diatom” ismini kullandığımız Bacillariophyceae sınıfına ait önemli bir alg grubundan örnekler olduğu düşünülen, karbon içerikli yapılar bulunmuştur. Bu örneklerin boyları 5-10 mikron arasında değişmektedir. 1976 yılından beridir kullanılan mor ötesi ışınlara dayalı spektrometri yöntemleriyle biyojenik (canlılığa has) materyallerin yapı içerisindeki varlığı anlaşılabilmektedir. Hem bu yöntemle, hem kızılötesi yöntemlerle yapılan analizler, bulunan yapıların canlı yapılar olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar, makale içerisinde buldukları yapıları “muğlak olmayan bir biçimde” tanımlayabildiklerini söylemektedirler. Öyle ki, bu diatom benzeri yapıların mikroyapılarının ve morfolojik karakteristiklerinin, Dünya’daki diatom grupları ile benzerlikler taşıdıklarını söylemektedirler. Diatomların sert kabuklarının biyolojik olmayan unsurlarca üretilemeyeceği bilinmektedir. Meteorit içerisinde bulunan bu sert kabuklu yapıların varlığı, eğer gerçekten uzay dışından geliyorsa, uzay boşluğunda bir yerlerde bunu üretebilecek canlıların olabileceği gerçeğini biyolojik bilimlere sunmaktadır.

Meteoritteki diatomlar, fosilize olmuş halde bulunmaktadır. Bu, bunların Dünya’dan kaynaklı olmadığını göstermektedir. Zira Dünya’da, bu tip fosil diatomlar yer yüzeyinde değil, oldukça derinlerde bulunmaktadır. Çevresel materyal uyuşumu haricinde, bu jeolojik gerçek de, meteoritin kontamine olması ihtimalini tamamen iptal etmektedir.

Makalenin sonuç paragrafı da oldukça çarpıcıdır:

“Tüm bu sebeplerle, Polonnaruwa meteoriti üzerindeki fosilize diatomların varlığı son derece kesindir ve net bir şekilde çürütülemezdir. Meteoritin tükenmiş bir kuyrukluyıldız parçası olduğunun düşünülmesi, mikrobik yaşamın kuyrukluyıldızlar aracılığıyla uzay boşluğunda taşınabileceğini göstermektedir ve kuyrukluyıldızlara bağlı oluşan panspermia teorisi bu sebeple güç kazanmaktadır. Dünyanın gerçekte neye benzediğine dair söylenecek olan son söz, insanlar tarafından değil, evren tarafından ilan edilecektir.”

Panspermia Teorisi, canlılığın uzaydaki herhangi bir yerde başlayıp, diğer gezegenlere çeşitli gök cisimleri tarafından taşınabileceğini ve böylece canlılığın bu gezegenlerde de başlayabileceğini ileri süren, bilim camiasında oldukça güçlü kabul edilen bir teoridir. Bazı bilim insanları, Dünya’ya hayayın bu şekilde geldiğini söylemektedir. Panspermia Teorisi de, Evrim Teorisi gibi canlılığın ilk başlangıcı hakkında bir çıkarım yapmaz. Bunu inceleyen bilim dalı, Abiyogenez Teorisi’dir. Bu üç bilim dalının bulguları, her geçen gün birbiriyle daha örtüşen bir hal almakta, bilim giderek güçlenmektedir.

Bu yeni keşif, diğer bilim insanlarının da analiz ve onayından geçtikten sonra, insanlık ve bilim tarihinde çığır açabilecek bir boyuta ulaşabilecektir. Veya daha önce birkaç defa olduğu gibi, diğer bilim insanlarının çalışmaları sonucu argümanlar çürütülebilecek ve bilim, yine gerçeğe ulaşacaktır.

Hazırlayan: ÇMB (Evrim Ağacı)
Teşekkür: Duvardaki Tuğla (Evrim Ağacı Okuru)

Tam link: http://evrimagaci.org/fotograf/64/3174/

zaten bizde uzay boşluğundayız değil mi…. kendi kendimizi bulduk…

bunlara da bakabilirsiniz

Seroloji nedir? Kaşıntı ve alerjiye doğal bir çözüm bilen var mı? ilaç kullanmak istemiyorum ama bahar geldi geberiyorum Peplomer nedir? Hedera helix, Sünger Parankiması Filovirüs nedir? Çılgın kamufle olabilen güve, Phalera bucephala, Notodontidae familyasından. Gecarcoidea natalis sürüsünün Navidad Adasında gezintisi.. Sözlük sitenize talibim Ölümün Kesin Bulguları ve Ölçütleri Nelerdir? Hyperolius leucotaenius, Hyperoliidae, Anura, Amphibia Palaemon elegans – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Lotus meyvesi, Hint lotusu, Nelumbo nucifera, Nelumbonaceae, Proteales Yardım eli uzatmak.. Ev eşyalarında bilimsel cinsiyet ayrımcılığı Metabolizma nedir?

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…