Günlük

Uzaktan eğitim nedir, ücretleri ne kadar, ne amaçla okumalıyız?

dikkat

Uzaktan eğitim (e-Öğrenim ya da e-Learning) en temel anlamıyla, iletişim teknolojilerinin kullanılarak zaman ve mekan bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu sayede yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, ya da iş saatlerinde çalıştığı için eğitimine, kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin istedikleri eğitimi almaları sağlanmaktadır.

Uzaktan Eğitim’in Başlıca Özellikleri Şunlardır: 

 • Uzaktan eğitim zaman bağımsızdır. Bir birey, kendine en uygun zamanda eğitimine kaldığı yerden devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayabilmek için ona verilen zaman aralığını nasıl kullanacağına tamamen kendisi karar verir.
 • Uzaktan Eğitim mekan bağımsızdır. Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olan bireylerin, herhangi bir yer değişimine gerek kalmadan, istedikleri kalitede eğitim almaları sağlanır. Böylece, eğitimin en büyük dertlerinden biri olan “eğitimde fırsat eşitliği” sorununun büyük ölçüde üstesinden gelme şansını verir.
 • Uzaktan eğitim, öğrencinin daha sorumlu davranmasını sağlar. Öğrenci, dersleri kendi kişisel gelişimi için aldığının bilincinde olduğu ve de derslere istediği zaman ara verip istediği zaman kaldığı yerden devam etme özgürlüğünü elinde tuttuğu için dersleri zamanında bitirip bitirmeme, başarılı olup olmama tamamen kendi insiyatifindedir.
 • Uzaktan eğitim tamamen bireysel değildir. Dersleri alan diğer öğrencilerle ve dersten sorumlu öğretim üyeleriyle bilgi teknolojilerinin verdiği imkanları kullanarak (e-posta, sohbet, forum vb…) iletişime geçmek, ortak projelerde çalışmak mümkündür.


Uzaktan Eğitimde Dersin İşlenişi
Kısaca özetlemek gerekirse, günümüzde e-Öğrenim ya da bazen e-Learning olarak adlandırılan uzaktan eğitim bazı durumlarda örgün eğitime alternatif olarak düşünülebileceği gibi, çoğu durumda örgün eğitimi destekleyici bir unsur konumundadır. Gelecekte, teknolojinin daha da gelişmesi, yaygınlaşması ve eğitim almak isteyen birey sayısındaki artış gibi gelişmeler uzaktan eğitimi, eğitim sistemleri içerisinde önemli bir alternatif durumuna getirecektir.

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversitelerin ve programların sayısı her geçen eğitim döneminde artış göstermektedir. Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

Uzaktan eğitim programlarına YÖK onayı verilmesi de uzaktan eğitimin gerçek anlamda yüksek lisans eğitimi verebildiğinin ve yüksek lisans programının gereklerini yerine getirebilecek bir eğitim platformu sağladığının bir göstergesi sayılmaktadır.

Uzaktan eğitim için seçilen yöntem, dersin içeriğine ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık arz eder. Bir uzaktan eğitim yöntemi bir ders için uygun olabilirken başka bir ders için de başka bir uzaktan eğitim yöntemi uygun olabilir.

Uzaktan eğitim programlarında dersin işleniş biçimini yine bir uzaktan eğitim metodu olan açıköğretim fakültesindeki sisteme benzetebiliriz. Dersleri size sunulan online ortamlarda takip edersiniz, sınavlar ise çoğu zaman klasik metodla  yapılmaktadır. (açıköğretim fakültesinde derslerin televizyondan anlatılıp sınavların klasik yöntemle yapılması gibi…)
Sınav dönemlerinde açıklanan tarihlerde ve belirlenen salonlarda tıpkı açıköğretim programlarında olduğu gibi bir araya gelen program öğrencileri yazılı ya da test tipi sınavlara girerler.

Eğitimler bazen senkron bazense asenkron olmaktadır. Senkron eğitimlerde daha önceden belirlenengün ve saatte öğrenciler bilgisayar başında bulunur ve sanal bir sınıf ortamında sınıf arkadaşları ve öğretmeni ile bir araya gelmiş olur. Sanal sınıf ortamlarında öğretmene soru sorabilen öğrenciler aynı zamanda uzaktan eğitimin eksik yanı olan sosyal etkileşimi de sağlamış olurlar. Senkron eğitim zaman bağımsız değildir fakat mekan bağımsızdır. Şehrin, ülkenin ve hatta dünyanın farklı yerlerindeki öğrenciler, aynı anda sanal bir sınıfta bir araya gelir ve birbirleriyle sosyal paylaşımlar içerisinde olabilirler.

Asenkron eğitim ise hem zaman hem mekan bağımsız olarak adlandırılabilen uzaktan eğitim türüdür.Size açık olan dersleri istediğiniz gün ve saatte girip takip edebilir. Tekrar girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebilir, eğitmeninize ya da arkadaşlarınıza eğer online değillerse daha sonra cevaplanmak üzere sorular sorabilir, paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Uzaktan eğitim programları bazı zamanlarda yüz yüze eğitimle de desteklenebilmektedir. Başvuru yaptığınız yüksek lisans programı eğer eğitimin bazı aşamalarında bir arada olmayı gerektiriyorsa klasik eğitim yöntemlerinden de yararlanılabilmektedir.

Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır ?

Sınavlar çoğu zaman klasik sınav yöntemleriyle yani belli gün ve saatlerde bir araya gelinmek suretiyle yapılmaktadır. Ara sınavlarda online uygulamalar söz konusu olsa da final sınavları için klasik yüz yüze yöntemler tercih edilmektedir.

Uzaktan Eğitim Programlarına Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?
Uzaktan eğitim programlarına da diğer yüksek lisans programlarına yapıldığı şekilde başvurular yapılmaktadır. ALES veya GMAT veya GRE sınavlarından (ALES dışındaki sınavların kabul edilip edilmediğini başvuru yaptığınız enstitüden öğrenebilirsiniz) yeterli puan alan ve diğer belgelerini tamamlayan lisans mezunları uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Normal (Örgün) Eğitim İle Uzaktan Eğitim Arasında Ne Fark Var?

Hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Görülen derslerin içerikleri bire bir aynıdır. Dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır.

Alınan Diplomada Örgün Öğretime Göre Herhangi Bir Fark Var mıdır?

Alacağınız diplomanın örgün eğitimde verilen diploma ile birebir aynı olup olmadığını, üzerinde “uzaktan eğitim” ibaresi bulunup bulunmadığını ilgili enstitüden öğreniniz. Bazı programlar örgün öğretim mezunlarının sahip olduğu diplomanın birebir aynısını verirken bazı üniversitelerin programlarının diplomalarında Uzaktan Eğitim ibaresi yer almaktadır.

Uzaktan Eğitim Ücretleri

Uzaktan eğitim program ücretleri üniversite ve başvurulan programa göre farklılık göstermektedir.
(2010-2011 eğitim yılı)

 • Anadolu Ünv. e-MBA: 12.600 USD – Web Sitesi
 • Anadolu Ünv. Konaklama İşletmeciliği (e-Konaklama): 4.950 TL – Web Sitesi
 • Anadolu Ünv. Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öüretmenliği: 175 TL Kredi Ücreti
 • Maltepe Ünv. e-MBA: 6.750 TL (Türkçe), 7.650 TL (İngilizce) – Web Sitesi
 • Bilgi Ünv. e-MBA: 14.934 TL (Türkçe), 19.270 TL (İngilizce) – Web Sitesi
 • Bahçeşehir Ünv.  e-MBA: 20.000 TL – Web Sitesi
 • Sakarya Ünv. e-MBA: 4.500 TL – Web Sitesi
 • Sakarya Ünv. e-Bilişim Teknolojileri: 4.500 TL – Web Sitesi
 • Sakarya Ünv. e-Mühendislik Yönetimi: 4.500 TL – Web Sitesi
 • Fatih Ünv. e-MBA: 10.500 TL – Web Sitesi
 • Atılım Ünv. e-MBA: 4.800 USD – Web Sitesi
 • Gazi Ünv. Bilişim Sistemleri: 6.000 TL – Web Sitesi
 • ODTÜ Enformatik Online:  – Web Sitesi
 • Mersin Ünv e-MBA: 4860 TL – Web Sitesi
 • Beykent Ünv. e-MBA: 6.270 TL – Web Sitesi
 • Ahmet Yesevi Ünv. Tüm Uzaktan Eğitim Programları: 4212 TL – Web Sitesi
 • Işık Üniversitesi e-MBA: 6.500 TL- Web Sitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi -e-MBA: – Web Sitesi

Uzaktan Eğitimin Avantajları

 • Artan eğitim fırsatları (Geçmişte çalışıyor olmak, öğrenim görmek istenen yerin uzaklığı ve benzeri sebeplerden dolayı yaşanan zorluklar günümüzde teknolojiden yararlanılarak sunulan uzaktan eğitim modeliyle aşılıyor.)
 • Farklı coğrafi konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken eğitimin zamanında verilmesi
 • Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanları gerçek zamanda erişim
 • Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik
 • Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış
 • Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik
 • Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma
 • Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması
 • Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma
 • Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma
 • Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması
 • Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması

Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim programları bulunan YÖK onaylı başlıca üniversiteler aşağıdaki gibidir:

Uzaktan eğitim yolu ile verilen YÖK onaylı yüksek lisans programları aşağıdaki gibidir:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Teknolojileri
 • Eğitim Yönetimi
 • Enformatik
 • Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği
 • Konaklama İşletmeciliği (e-Konaklama)
 • MBA (İşletme Yönetimi)
 • Mühendislik Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon

Uzaktan Eğitim Programları
Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi&Empire State College&The State Üniversity Of New York

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

ODTÜ

ODTÜ

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Bu aramalar ile gelen kullanıcılarımız oldu:uzaktan eğitim ücretleri, uzaktan eğitim harç ücretleri, uzaktan eğitim ücreti ne kadar, uzaktan eğitim pedagojik dersi ücret ne kadar, bilisim teknoloji uzaktan egitim harc parasi, uzaktan eğitim veren üniversiteler ücretleri, uzaktan eğitimle biyoloji okumak, uzaktan öğretim harçları, uzaktan öğretim ücretleri, uzaktan egitim maliyeti
loading...
Yorumlar

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top