son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi (15-19 Şubat 2012)

15 Şubat 2012 – 19 Şubat 2012
Maritim Pine Beach Resort
Acente:  Dream Incentive
http://www.tarimvegidakongresi.org/
sales@dreamincentive.com

KONGRENİN TANITIMI VE AMAÇLARI

Kongre, 65 ülkeden 3000(ziyaretçi ve katılımcılar) den fazla şirket yöneticisi, akademisyen, bürokrat, perakendeciler, imalatçı, fabrika sahibi, tüketici önderleri, zincir restoran ve otel sahipleri, üretici birlikleri, tarımsal kooperatif üyelerini, yani sektörün tüm paydaşlarını, dünyanın en güzel mekânların dan dan birinde, kış ortasında sıcak bir ortamda, Belek Antalya’da 2012 yılı başında, bir araya getirecektir. Kongre aynı zamanda, geçmişte Anadolu’nun geçen 200 yılda tarım ve gıda üretim teknolojilerinde dünyaya yaptığı önemli katkıları ve gelecekte 2050 yılına kadar yapacağı katkıları değerlendirme imkânı olacaktır.

Kongre Türkiye’nin gıda ve tarımsal üretimdeki potansiyelini, alt yapısını, geldiği bilgi ve teknolojik seviyeyi, yetişmiş insan gücünü, bu konudaki firmaların teknik düzeylerini gösteren bir platform olacaktır. Bu kongre geleneksel hale gelecek ve her 2 yılda bir tekrarlanacaktır.

Kongrede; düzenlenecek olan Sempozyum, Panel, Çalıştay, ikili ve çoklu görüşmeler, ödül töreni, kokteyl ve yemekli toplantılar, açılış ve kapanış törenleri ve diğer programlar sektördeki tüm aktörlerin birbirini arada başka bir faktör olmadan birebir; tanımasına, ağlar ve ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır. Katılımcıların ve ziyaretçilerin gıda ve tarım sektöründe mikro ve makro tabloyu görme imkânı verecektir. Bu şekilde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fırsatları görme ve değerlendirme imkânı olacaktır.

Bütün bu faaliyetler; Türk tarım ve gıda sektörü ile ilişkili olan, çalışan insanların vizyonunu genişletecek, yeni teknolojileri görme, inceleme ve mukayese etme imkânı olacak, ithalat, ihracat ve istihdamda yeni ufuklar açacaktır. Bu sektörde çalışan insanların yaşam kalitesini refah düzeyini artıracaktır.

KONGREDE ELE ALINACAK KONULARDAN BAZILARI

1. Toprak, su, alternatif tarım teknolojileri, mekanizasyon ve enerji konularında son gelişmeler (Güneş enerjisinin tarım ve gıda sektöründe kullanımı).
2. İklim değişikliğinde güncel konular (İklimsel etki değerlendirmesi).
3. Tohum, fide, fidan üretiminde yeni teknikler (Doku kültürü, hücre kültürü).
4. Hayvansal üretimde yeni teknolojiler (Embriyo transferi, klonlama, su ürünleri, suni tohumlama).
5. Gıda, açlık, obezitede, beslenme ve sağlık ilişkilerinde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası stratejik gelişmeler.
6. Tarım ve gıda sektöründe bilişim teknolojileri; RFID, GPS ve diğerleri.
7. Gıda güvenliği ve izlenebilirlik teknolojileri (DNA ile kimliklendirme, vb.) , ulusal gıda denetim altyapısı.
8. Gıda, içecek, biyoteknoloji, nütrasötik teknolojilerde yeni laboratuar ve otomasyon uygulamaları.
9. Yeni ürün ve yeni proseslerin tanıtılması; tarım ve gıdada nanoteknoloji uygulamaları.
10. Gıda ambalaj sektöründe yeni stratejiler.
11. Tarım ve gıda ürünlerinde fiyat, ithalat-ihracat, ürün borsaları, lisanslı depoculuk, küme analizleri, istihdam ve kırsal yasam kalitesi.
12. Gıda ve tarım sektöründe finans, subvansiyonlar, krediler ve kooperatifler.
13. Perakende sektörü gıda ve tarımsal üretim ilişkileri.

KONGRE TAKVİMİ

I. DUYURU   28.07.2011
II. DUYURU   01.11.2011
Kayıt Erken Rezervasyon Tarihi   15.11.2011
Konaklama Duyurusu   28.07.2011

BİLDİRİ TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Kabul Başlangıcı Tarihi   28.07.2011
Bildiri Özetlerinin Kabul Bitiş Tarihi   15.11.2011
Bildiri Tam metinlerinin Gönderilme Başlangıç Tarihi   15.10.2011
Bildiri tam metinlerinin Gönderilme Bitiş tarihi   15.12.2011

kaynak: http://88.255.133.142/~tarimveg/iletisim.php?dil=tr

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Polymavirüs nedir? biz biyologlar olarak susalım kimseye bir şey anlatmayalım. Bu millet de can çekişsin böyle! Dolaşım sistemi nedir? Kardiyovasküler sistem nedir? LYS, Ekoloji Konu Anlatımı Biyologlardan çılgınca hareketler.. Genlerine sağlık! Coronilla varia,Fabaceae, Magnoliopsida Kanser tedavisinde nasıl beslenmeli? 4. Ulusal Antropoloji Öğrencileri Kongresi Davet Videosu REGNUM (ALEM): ANIMALIA (HAYVANLAR) Evreni araştırmak için bir grup farenot yörüngeye doğru yol almaya hazırlanıyor. Hemosit nedir? Eşek arısı deyip geçmeyin, bin bir türlüsü var! Vespa mandarinia, Vespa, Vespidae, Hymenoptera, Insecta. İnsan üşüyünce neden çişi gelir? Soğuk algınlığı veya ani ısı değişiminde dışkılama ve idrar atımı tetiklenir, neden? Siz fark etmeseniz de o size el sallıyor, ufak bir merhaba demeyi ihmal etmeyin :) Raja clavata, Rajiformes, Chondrichthyes Entomoloji Ders Notları – Böceklerde Davranış