son eklenenler

"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir?Dientamoeba fragilis genel özellikleri nedir? heleley heleley

Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği

Birbirine koşut uzanan Kuzey Anadolu Dağları ve güneyde Toros Dağları ile biçimlenmiş, engebeli ve yüksek bir ülke olan Türkiye’nin toplam yüzölçümü 779.452 km2’dir. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’le üç tarafından çevrilidir ve kıyılarının toplam uzunluğu, adalar dışında, 8.333 km’dir. İç sular ülke alanının % 1,6’sım kapsar, 200 doğal gölün alanı 906.000 hektar (ha), baraj göllerinin yüzey alanı ise 380.000 ha’dır. Bu göllerden en büyüğü, 374.000 ha’lık alanıyla Van Gölüdür; onu 128.000 ha ile Tuz Gölü izler. Türkiye’nin en uzun ırmakları, üçü de Karadeniz’e dökülen Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya’dır.

Türkiye iklimi bölgesel açıdan farklılıklar gösterir. Ülkenin güney ve batısındaki kıyılarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimine karşılık, Karadeniz kıyıları her mevsim yağışlı ve serindir. Ülkenin yaklaşık % 40’ını oluşturan iç ve güneydoğu bölgeleri yarı-kurak özellik gösterir.

Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin ülkelerinden olan Türkiye, bu açıdan Avrupa kıtasında dokuzuncu sıradadır. Ülkenin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir. Türkiye’de, her biri kendi endemik türlerine ve kendi doğal ekosistemlerine sahip birkaç farklı ekolojik bölge bulunmaktadır: Yaşlı kolşik ormanlarıyla Kuzeydoğu Anadolu kolşik florası; Orta Anadolu’nun step tipi otlakları; dünyanın var olan en geniş yayılımlı servi (Cupressus sempervirens) ve sedir (Cedrus libani) ormanlarıyla Akdeniz bölgesi.

Türkiye, 120 memeli, 400’ü aşkın kuş türü, 130 kadar sürüngen, 400’e varan balık türüyle, tür çeşitliliği açısından çok zengindir. Öte yandan, Türkiye sulak alanlar açısından da zengin bir ülkedir. Soyu tehlikede olan tepeli pelikan (Pelecanus crispus), başta Manyas (Kuş) Gölü olmak üzere, Gediz ve Büyük Menderes deltalarında üremektedir. Bir başka tür ise, bazı yıllar dünya popülasyonunun yaklaşık % 70′i ülkemizdeki sulak alanlarda, özellikle de Burdur Gölü’nde kışlayan dikkuyruk ördektir (Oxyura leucocephala). Büyük flamingoların (Phoenicopterus ruber) Batı Palearktik bölgedeki en önemli kuluçka alanlarından biri Tuz Gölü’dür ve burada 5-6 bin yuvadan oluşan iki kuluçka kolonisi bulunmaktadır. Öte yandan, bu türleri ve yaşam ortamlarını barındıran orman, step, sulak alan, kıyı-deniz ve dağ ekosistemleri vardır.

bunlara da bakabilirsiniz

Pinaceae – Cedrus sp. (Sedir) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri Niacin nedir, hangi besinlerde bulunur? Eksikliklerinde ne olur? Kalp Krizi ve Miyokardiyal İnfarksiyon, HD Animasyon İnsan vücudundaki kemiklerden oluşan keyifli bir çalışma. Yetişkin vücudunda bulunan 206 kemiğin, 106 tanesinin sadece el ve ayaklarda bulunduğunu biliyor muydunuz? LYS, Proteinler Konu Anlatımı Bitkilerdeki hücre duvarı ile siyanobakteriler arasında bir ilişki var mıdır? bu böcek türü hakkinda bilgisi olan var mi? böcek mi araknid mi? lise ögrencisiyim hocamiz sordu. tesekkurler. Aşı türleri ve Aşı Mekanizmaları Kan damarları, kaslar ve bez yapılarını gösteren mükemmel bir diseksiyon örneği.. Konferans, Biyologların Çalışma Alanları ve Hakları, Mersin Üniversitesi Siz fark etmeseniz de o size el sallıyor, ufak bir merhaba demeyi ihmal etmeyin :) Raja clavata, Rajiformes, Chondrichthyes Çevre nedir? Hücresel ölüm ya da Sellüler ölüm nedir? Chalcosoma caucasus, Scarabaeidae, Coleoptera, Insecta Vorticella campanula, Vorticellidae, Sessilida, Oligohymenophorea, Ciliophora