son eklenenler

"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir?Dientamoeba fragilis genel özellikleri nedir? heleley heleley

Takım Çalışması: Spermler de birlikte çalışabilir!

Çok eşli bireyler üzerinde oldukça çarpıcı bir çalışma gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, aynı bireye ait spermler “voltran gibi” bir araya gelerek, bir “süper sperm” kümesini oluşturuyor. Bu sayede, rakip bireye ait spermlere karşı avantaj sağlanıyor.

Çalışmada görev alan Harvard Üniversitesi’nden evrimsel genetikçi Heidi Fisher, bu şekilde oluşan sperm kümelerinin, tekil hücrelerden çok daha hızlı hareket ettiğini belirtiyor.

Fisher konu hakkında şöyle konuşuyor, “Basit bir hücrenin böyle bir davranışı göstermesi oldukça ilginç. Spermlerin şu ana kadar, hızlı bir kuyruktan ve paketlenmiş bir DNA’dan ibaret olduğunu düşünüyorduk. Artık biliyoruz ki çok daha karmaşık örgütlenme davranışları gösterebiliyorlar.

Spermlerin bu şekilde örgütlenmesinin altında, güçlü bir “tanıma” sistemi yatıyor. Fisher’ın dediğine göre, mükemmel çalışan bu tanıma sistemi ile, sadece aynı bireyin spermleri küme oluşturabiliyor. Genetik olarak birbirine çok yakın farelerin spermleri bile bu şekilde karışmıyor.

Sperm Takım Çalışması:

Fisher ve çalışma arkadaşı Hopi Hoekstra, iki adet fare türü üzerinde çalıştı. Bunlardan “Oldfield fareleri” tek-eşli (monogami) bir hayat sürdürürken; “Beyaz ayaklı fareler” çok-eşli bir yaşam tarzına sahip.  Bu “beyaz ayaklı farelerin” dişilerinin sık aralıklarla birden çok erkek ile beraber olduğu biliniyor. Öyle ki, dişiler bir dakika içinde 3-4 erkek ile birlikte olabiliyor.

 

Araştırma takımı, her türe ait birkaç bireyden sperm örneklerini toplamış. Ve bu farklı sperm örneklerini farklı kombinasyonlarda birbiriyle karıştırmış. Örneğin bir deneyde, iki farklı türe ait spermleri karıştırırken; diğer bir deneyde aynı türe mensup farklı bireylerin spermleri karıştırılmış.

Farklı tür ve bireylere ait spermler farklı renkte boyanmış. Morötesi ışık altında biri yeşil ile parlarken diğeri kırmızı olarak parlaması sağlanmış. Bu şekilde spermleri birbirinden ayırmak mümkün olmuş.

Gerçekleştirilen tüm deneylerin sonucunda, “Beyaz ayaklı fareler”de aynı bireye ait spermlerin küme oluşturduğu ve bu kümelerin bireysel,tekil spermlerden daha hızlı hareket ettiği gözlemlenmiş. Bu tür farelerde, sadece aynı bireye ait spermler,n küme oluşturduğu görülmüş.

Benzer spermlerin birbirlerini bu şekilde nasıl tanıdığı açığa kavuşmasa da; bir teoriye göre, spermin baş kısımlarında üretilen özel bir protein “tanımlayıcı” olarak görev alarak, spermlerin birbirini tanımalarını sağlıyor.

Fisher’ın dikkat çekici bulgularından biri de, bu sperm beraberliğinin süresi hakkında. Deney sonuçlarına göre, kümeleşme en fazla iki saat sürüyor ve yumurtaya erişildiğinde kümeyi oluşturan spermler dağılıyor.

Öte yandan, tek-eşli bir hayat süren Oldfield farelerinin spermlerin bu tür bir sistem olduğu görülmemiş. Bu türe ait spermler her ne kadar küme oluştursa da, bu kümeyi oluşturan spermler rastgele bireylerden oluşmuş. Diğer bir deyişle, farklı bireylerin spermleri bir araya gelip kümeleşmiş.

Fisher, bu tür karmaşık davranışların evrimleşmesinde, sperm rekabetinin oldukça önemli bir role sahip olduğunu belirtiyor.

Çalışmanın Eksik Yanları da Var!

Sperm evrimi üzerine çalışan başka bir araştırmacı Rhonda Snook da (Sheffield Üniversitesi) Nature’da yayınlanan bu çalışmanın sonuçlarının “geniş çapta kabul göreceğini” belirtiyor. Ancak, çalışmada iki önemli eksiğin olduğunun altını çiziyor.

Bunlardan birincisi, spermlerin inceleme ortamı ile ilgili. Yapılan çalışmada spermler Petri plate denilen kaplarda birleştirildiği için, spermlerin doğal koşullarda nasıl davranacağını açıkça göstermiyor. Bu yüzden gerçek bir döl yatağında bulunan spermlerin davranışları, deneydekilerden farklı olabilir. Ne yazık ki, spermleri dişinin içinde izlemenin de bir yolu yok.

İkinci olarak, yapılan çalışma sadece bir adet monogamik tür ve bir adet çok-eşli birey üzerinde gerçekleştirildiği için önemli bir problem meydana geliyor. Çünkü bu kısıtlı denek sayısı, tüm memelileri kapsayacak bir genelleme için yetersiz. Bu bağlamda, benzer bir davranışın insanlarda da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek şimdilik zor.

Kaynak
Sperm Recognize “Brothers,” Team Up for Speed / National Geographic News

Biyorss

sayenizde YGS ,LYS ve ÖSS de neler çıkmış hangi tarzlarda soru sorulduğunu öğreniyoruz çok teşekürler.

bunlara da bakabilirsiniz

Prionların genel özellikleri nelerdir? Düşmanlarını dansıyla tahrik eden muzur örümcek.. Alerji rahatsızlığı farelerde ortadan kaldırıldı, sıra insanda mı? LYS, Canlıların Sınıflandırılması Konu Anlatımı Kanser tedavisinde “eşi görülmemiş” başarıya ulaşıldı. Pireneitega segestriformis, Arachnida, Agelenidae, Tegenaria Canlı çevre nedir? Sizce bu nedir? Bugün Omurgasız hayvanlar dersi alan arkadaşlara özellikle gelsin:) Parakrin hücreler (salgılama) nasıl olur? Maalesef Doğamızda var, Doğa’mızı katletmek ve ilerlediğimizi sanmak.. Mantarların hücre yapıları nasıldır? Tiroid Bezinin Mikroskobik Yapısı Oddi Sfinkteri nedir? Gelişim Biyolojisi, Final Sorusu, 5 Adet Örnek LYS, Gürültü Kirliliği