son eklenenler

"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir?Dientamoeba fragilis genel özellikleri nedir? heleley heleley

süksesyon (sıralı değişim)

Belirli bir zaman periyodu içinde belli bir alanda farklı komünitelerin birbirini izlemesidir ya da zamanla baskın türlerin diğer türlerle yer değiştirmesidir. Süksesyon da her tür yeni gelen tür için uygun bir yaşamı ortamı hazırlar. Volkan faaliyetleri, yer sarsıntıları , toprak kayması, erozyon , yangın, seller, buzul istilası, kuraklık, fırtınalar, kara parçalarının çökmesi yada yükselmesi süksesyona yol açar.

peki bir türün süksesyonundan bahsederken hangi zaman aralığını göz önüne almalıyız?

primer ve sekonder süksesyon olarak 2 gruptadır. primer (birincil) süksesyon da süksesyon daha önce hiçbir canlı türünün olmadığı ortamlarda gerçekleşir bu süreç binlerce yıl alabilir ve ortama ilk önce kabuksu likenler yerleşir. sekonder (ikincil) süksesyon ise ortamın kısmi zarar görmesinden sonra ortaya çıkar. Ormanlarda ağaç kesimlerinden sonra bölgede yeniden bir bitki örtüsü ve hayvan populasyonunun oluşması gibi. İkincil süksesyon yangın,yanardağ patlaması, sel gibi doğal afetler ile insanların yol açtığı orman tahribi gibi beşeri sebeplerden sonra görülür.

bir böcek grubu üzerine çalışıyorum, bir senelik aktiviteleri ile spesifik bir konak üzerinden örnekleme yaparak süksesyon belirlemeye çalışıyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz cümleler neticesinde sizce bu durum sağlıklı bir tespit kapsamına giriyor mu?

süksesyon da ilk önce likenler yerleşir daha sonra sırasıyla yosunlar, otlar, çalılar ve ağaçlar. bu süreçte yosun ve ot evresinde ortama birçok böcek populasyonu girer.

🙂

Böceklerdeki süksesyonla ilgili kaynak önerir misiniz? 

nedense Cenk Önsoy hiç çizgisini bozmadı kıskanıyoruz!

bunlara da bakabilirsiniz

Çılgın kamufle olabilen güve, Phalera bucephala, Notodontidae familyasından. Nefesinizden hastalıkları tespit etmek için ultra hassas bir ‘Biyokoklayıcı’ geliştiriyor! Makromolekül sentezindeki temel prensipler nelerdir? Sistem nedir? Kinosilyum nedir? Mast hücrelerinin salgıları nelerdir? Çikolata mantarı, Mürekkep Mantarı, Coprinopsis atramentaria, Agaricales Nanobiyoteknolojiye gönül vermiş, Antioksidan ve Beyin çalışmalarına meraklı stajerler aranıyor! Bakterilerin Şekilleri, Bakteri Tipleri, Bakteriyoloji, Animasyon LYS, Canlıların Sınıflandırılması Konu Anlatımı Şiddetli tavsiye: Akademik hayata atılıyorsanız, her zaman bir çok plan yapın! IV.Evrimsel Biyoloji Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 2014 LYS, Canlıların Ortak Özellikleri Konu Anlatımı Etil alkol (C2H5OH) nasıl hazırlanır, nerelerde kullanılır? Böceklerde beyin var mıdır?