son eklenenler

Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda elektrik çarpması ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir yanık vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? laboratuvar ilk yardım ilk müdahale yanık Laboratuvarda kimyasal madde zehirlenmesi ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir kesik vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Histolojide Kullanılan Yöntemler Histoloji Preparat Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Toprak Solucanı Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Kurbağa Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Mikroskopla Çalışma, Temizlik ve Bakım Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Embriyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Materyali Laboratuvar Teknikleri - Kitap Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Gymnosperm - Açık Tohumlar Lab. Kılavuzu - Kitap Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu - Kitap Mikroskopta Çalışma Yöntemleri - Kitap Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu - Kitap Klinik Laboratuvarlarda Temel Kavramlar Laboratuvarda meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Balıkların kısa bir hafızaya sahip olduğu nereden bilinmiştir? Kuşların gözleri soğandan niye yanmaz? İstakoz, kerevit gibi deniz canlıları neden kaynar suda canlı canlı haşlanır? Hidroliz de neden enerji harcanmaz? heleley heleley

Su ve Biyolojik Çeşitlilik konulu, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs, 2013

22-23 MAYIS 2013 TARİHLERİNDE “SU VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK” KONULU
“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU” DÜZENLENECEKTİR..

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen duyuruyu aynen yayınlıyorum:

Taraf olduğumuz BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin kabul edildiği “22 Mayıs” heryıl biyolojik çeşitlilik hakkında kamu bilincinin artırılması amacıyla BM “Uluslararası
Biyolojik Çeşitlilik Günü” olarak kutlanmaktadır. 2013 Yılının BM Genel Kurulu tarafından “Uluslararası Su İşbirliği Yılı” ilan edilmesini takiben, “Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik
Günü”nün 2013 yılı konusu “SU VE BİYOÇEŞİTLİLİK” olarak belirlenmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü münasebetiyle 22-23 Mayıs 2013 tarihlerinde, su-tabiat-insan ilişkisi hakkında akademik çevreler, sivil toplum
örgütleri ve kamu kurumları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ve bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi maksadıyla “Su ve Biyolojik Çeşitlilik” konulu “Biyolojik
Çeşitlilik Sempozyumu” düzenlenecektir.
Sempozyuma son katılım tarihi 22 Mart 2013’dür.
Bildiriler, bcs@ormansu.gov.tr e-posta adresine en geç 22 Mart 2013 tarihine kadar
gönderilmelidir.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metinleri, bilgisayar ortamında şu özelliklere
göre dizilmelidir:

– Bildiriler Türkçe dilinde olmalıdır.
– Bildiriler, grafik, tablo, kaynakça vs. dâhil 6 sayfayı geçmemelidir.
– Başlıklarda sadece ilk harfler büyük olmalıdır.
– Başlıklar Times New Roman 12 punto ve koyu olmalıdır.
– Bildiriler Times New Roman 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.
– Bildiride kullanılan özel fontlar bildiri ile birlikte gönderilmelidir.
– Başlıklar sola dayalı ve numaralandırılmış olmalıdır.
– Sayfa düzeni sol 4cm., sağ, alt ve üst 3cm. biçiminde ayarlanmalıdır.
– Başlığın altında, bildiri sahibinin unvanı, adı soyadı, kurumu ve e-posta adresi yer
almalıdır.
– Girişten önce, en az 200 en çok 300 kelimelik özet ile 3 farklı anahtar sözcük
yazılmalıdır.
– Bildiride yer alan tablo, resim, grafik vb. şekiller numaralandırılmalıdır. Bu şekillere
yapılan göndermelerde verilen numaralar kullanılmalıdır.
– Bildirilerde yer alan resimler, baskı sırasında oluşabilecek çözünürlük kaybını
önlemek için Word belgesi dışında “jpeg” veya “tiff” formatında da gönderilmelidir.
– Metin içinde geçen kaynaklarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası
verilmelidir.
– Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar alfabetik sıraya göre verilmelidir.
Bilgisayarda yazılan bildiriler hem Word (*.doc, *.docx) hem de Adobe Acrobat
Reader (*.pdf) formatında gönderilmelidir.
– Bildiriler, bcs@ormansu.gov.tr e-posta adresine en geç 22 Mart 2013 tarihine kadar
gönderilmelidir.

 

Tam PDF için tıklayınız

biyologlar biyoloji sitesi falan bi sürü zırvalık vardı iyi olmuş böyle

bunlara da bakabilirsiniz

Virüs nedir, Virus nedir? Tubularia larynx Emrah tosun sordu: Yaz geldi, tansiyon düzensizliği ve çarpıntıyı engellemek için ne yapabiliriz, ne yer ne içeriz? Kollagen tip II nedir? Yapısı nasıldır? İnsanlar şarkı söylerken neden kekelemez? Seroz membran (zar) nedir? Nerelerde bulunur? Genetik nedir? Pütrefaksiyonun Evreleri Nelerdir? LYS, Mitoz Bölünme Konu Anlatımı DNA polimeraz III enziminin özellikleri nelerdir? Ülkemizde de bitki ve böcek kaçakçılığı moda oldu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı DNA sentezi, Dizi Analizi, Çoğaltma İntrinsik (esas) sonlandırıcılar nelerdir? Bilim kurgu savaşçısını andıran 3D yazıcı ürünü Protezler

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…