son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Sizce nedir? “Pereskia guamacho, Cactaceae, Caryophyllales”

Pereskia guamacho, Cactaceae, Caryophyllales

Angiospermlerden bir çiçekli bitki kesiti gibi geliyor bana, sizin fikriniz nedir?

Pereskia guamacho, Cactaceae, Caryophyllales

kaynak: Judy Jernstedt, University of California – Davis

bitki dokusu..

caryophyllales bence

Bitki gövde enine kesit

Caryophyllales olabilir

bitki dokusu

Cactaceae olabilir diyorum.

Bitki gövdesinden enine kesit

Pereskia guamacho dan alınmış bir kesit

Bukalemun

:===

parankima

gövdeden alınan enine kesit

bitkiden alınan enine kesit . monokotil..?

Cactaceae dediğine göre aileye,bir kaktüs türü.Kök enine kesit belli ki.Öz bölgesi,iletim demetleri,parankimatik doku ve dermis tabakası görünüyor.

Gövde Enine kesiti. İçtekiler ksilem, dıştakiler floem

bitki gövdesi enine kesiti

Kaktüs gövde enine kesit

Sekonder Meristem ve İletim Doku

Govdenin enine kesiti

Floem ksilem ?

biyoloji severlerin keyifle takip edeceği bir site olarak öğrencilerime tavsiye ediyorum

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Rinovirüs nedir? Filipendula vulgaris, Rosaceae, Magnoliopsida Çılgın kamufle olabilen güve, Phalera bucephala, Notodontidae familyasından. Muhteşem bir görüntü: Bir eritrositin oksijen alışverişi yapılan kılcal damardan çıkışı Türkiye’de GDO’lu ürün yasak ama girişi serbest! Sistolik ses nedir? Diyastolik ses nedir? Nasıl oluşur? 6 günlük bir insan embriyosu Kaide zarı (membranı) nedir? Grenada üniversitesinde, yanık kurbanları için yeni bir çözüm olarak, kök hücrelerden yapay deri yapısı üretiliyor. Müjdemizi isteriz. Yakında bize de ihraç edilir. Biz yapana kadar baya bir süre bekleriz herhalde :) XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi 29 Kasım–2 Aralık 2011, Adana Ekolojik niş nedir? Topraktan izole edilen mikroorganizmaların hangi antibiyotiklere karşı duyarlı olduğu nasıl anlaşılır? Kromozom Bozuklukları Kan kokusu nereden gelir? Kan neden demir gibi kokar? Bu sefer de kas fiberlerini görelim. Renkli SEM ile iskelet kasındaki fiberler..