son eklenenler

Tüm biyologların dikkatine!Sağlık Dergisi'nde Biyologlar Hakkında Yayınlanan Yazı"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir? heleley heleley

Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan Davet: Ulusal Zooloji Kongresi, 04-07 Eylül, 2013.

  Hakkımızda
 Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde iki yılda bir düzenlecek olan Ulusal Zooloji Kongresi 04-07 Eylül 2013 tarihleri arasında Nevşehir Üniversitesinde yapılacaktır.

Kongrenin başlıca hedefi, akademik düzeyde bir faaliyet olup, ilgili alandaki gelişmelerin paylaşılabileceği bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Ülkemizde Zooloji ile ilgili konularda faaliyet yürüten kamu ve özel kuruluşların bilimsel bir çatı altında karşılıklı iştişarede bulunabilecekleri ortam oluşturmaktır.

Kongremizde bildiri ve poster sunumlar gibi bilimsel faaliyetlere ek olarak ilgilenen özel şirket ve araştırma gruplarını bir araya getirecek etkinliklerin de gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Ayrıca, kongre süresinde, Zooloji alanında çalışmalarda kullanılan labaratuar ekipman ve ürünlerinin, bu alanda hizmet veren firmalarca sergilendiği ve tanıtıldığı standlar mevcut olacaktır.

Kongre sırasında ayrıca bir  resim (bilimsel illüstrasyon) ve doğa fotoğrafları sergisi de açılacaktır.

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY hocamızın Kongre Davet Yazısı Saygıdeğer Meslektaşlarım,

(1. Zooloji Kongresine Davet, 2013/NEVŞEHİR)

Ülkemizin bilim tarihinde kapsamlı bir zooloji kongresi ne yazık ki yapılamadı. Çoğu meslektaşımız yapılan ulusal biyoloji kongrelerinde yer almayla yetindi. Bu nedenle de hep özlemini duyduğumuz sıkı işbirliğini, sorunlara birlikte bakmayı, yardımlaşmayı ve hatta bilgi aktarımını yeterince yerine getiremedik.

Aslında böyle bir işbirliğini mesleğimizin diğer bir kısmını oluşturan bitki bilimcileri önemli ölçüde başardılar ve doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye bitki bilimi, özellikle de flora konusunda çok önemli aşamalar yaptılar ve yapmaya da devam etmektedirler.

Türkiye’de canlı varlıklarının son yarım yüzyılda karşı karşıya kaldıkları tehdit, habitat bozulmasına bağlı olarak yok oluş, belirli bir rakam veremesek bile bitki türlerine göre çok daha büyük tehlike altındadır. Bu hayvansal canlıların geleceği bizim mesleğimizin tutumu ile yakından ilgilidir.

Burada bir şeye “kongre başkanı” olarak açıklamak getirmek istiyorum. Türkiye’deki mesleklerin tümü ne yazık ki şövenist yaklaşımları nedeniyle bir başka mesleğin yeterince gelişmesine, işbirliğine katılmasına, bilgisini kullanmasına izin vermemiştir. Bu nedenle de sorunlarımızı yeterice çözemedik. Bu sakıncaları uzun zamandan beri yaşadığımız ve gözlediğimiz için, bu kongrenin bir meslek grubunun egemenliğinden ve güdümünden arınması öngörülmüştür. Dolayısıyla 1. Ulusal Zooloji Kongresi (www.zooloji.gen.tr)  tanımından, kesinlikle biyolojinin zooloji dalında çalışanların kongresi anlamı çıkarılmamalıdır. Bu kongre, doğal olarak biyoloji bölümlerinin, veterinerlerin, ziraat mühendislerinin, su ürünleri mühendislerinin, orman mühendislerinin, çevrecilerin, hatta bilgisayar programcılarının, veri tabanı konusunda uzmanlaşmışların, jeolojinin belirli dallarında çalışanların, faunistik çalışan antropologların, adli tıpçıların, hekimlerin ve burada ilk aşamada adını zikredemeyeceğimiz uzmanların katılacağı ve bilgisini sunacağı bir kongre olarak düzenlenmesi öngörülmüştür.

Kongre bilimsel çalışmaların sunulacağı geleneksel bir kongre yapısının ötesinde, bu ülkede bilime emek veren ve vermeye hazırlanan her türlü insan potansiyelimizi bir araya getirerek, gelecek için birlik oluşturma, çalışma gruplarının oluşturulmasına zemin hazırlama, işbirliği arzu ve gücümüzü kuvvetlendirmek olacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Karataş ve Nevşehir Üniversitesi Genel Sekreteri  Sayın Doç Dr. Erdoğan Çiçek’in girişim ve katkılarıyla Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde Ürgüp’te böyle bir kongrenin yapılması gündeme gelmiştir. Yıllardır böyle bir işbirliğinin özlemini çekmekte olan meslektaşlarımızın her türlü katkıyı yapacaklarını ve en azından bu konuda tarihe bir ilk olarak geçecek bu kongrenin tanığı ve onurlu konukları olacağından kuşkumuz bulunmamaktadır.

Kongre sizin istek ve önerileriniz doğrultusunda şekillenecek ve son biçimini alacaktır. Ancak birçok toplantıdan edindiğimiz bilgiye göre, bu kongrede işbirliği zemininin hazırlanması yanı sıra, Türkiye’nin en çok gereksinme duyduğu üç konu masaya yatırılacak ve gerekenin yapılması için çalışma gruplarının hazırlanmasına çalışılacaktır. Bunlar sırasıyla:

1. Türkiye faunasının yazılması. Bunun için gruplara göre hazırlık komitelerinin kurulması ve onlardan kapsam ve yöntem konusunda ön bilgilerin hazırlanması,

2. Türkiye Ulusal Doğa Tarihi (daha önce TÜBİTAK tarafından projesi çizilmiş ve yapım aşamasına gelmiş) Müzesinin bir an önce hayata geçirilmesi için girişimleri kurumsallaştırma ve hayvansal varlıkların genetik bankasının gerçekleşmesi için girişimlerde bulunulmasını sağlama.

3. Geçmişte belirli bir süre hizmet veren “Biyoloji Dergisini (Biologie)”, biyologların tümünün ve özellikle de zooloji alanında çalışanların sorunlarını, çalışmalarını ve yerine göre mesleki haberleri iletecek bir dergi olarak yeniden yaşama geçirme olacaktır.

Bir daha bu kongrenin amacını vurgulamak gerekirse, bu kongre, yapılan bilimsel çalışmaların sonuçların açıklanmasından, sunulmasından öte, bu güne kadar bir türlü bir araya gelinemeyen, çeşitli hayvansal grupların ya da hayvansal yaşamı ya da biyolojisini ilgilendiren çeşitli konularda çalışanları bir araya getirme, çalışma gruplarının oluşmasına zemin hazırlama ve Türkiye Faunasının yazımı için elimizdeki potansiyeli sonunu kadar kullanma olarak düşünülmelidir. Bu konuda çalışan insanların saygınlığının, etki gücünün, bu ülkeye yapacakları katkının, bu işbirliği ile güçleneceği ve bu alanın önemini topluma kavratma için bir fırsat yaratacağını varsaydığımız için, her yaşta ve bu alanın her konusunda çalışanları katkı yapmak üzere bu kongreye davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ali Demirsoy
Kongre Başkanı

01.01.2013

 

 

 

Özel not: Bu alanda çeşitli konularda çalışanların, bir arada, hem sosyal olarak kaynaşmasını hem de yörenin bazı sorunlarını yerinde incelemesini ve fikir alış verişi yapılmasını sağlayabilme açısından, bir günlük arazi gezisinin yararlı olacağını düşünüyorum (bu konuda son kararı tertip komitesi verecektir).

Nevşehir Üniversitesi Biyoloji Bölümü

 

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Filiz KILIÇ
Nevşehir Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Kongre Genel Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi
Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Erdoğan ÇİÇEK
Nevşehir Üniversitesi
Düzenleme Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Hanife ÖZBAY
Doç. Dr. Şahlan ÖZTÜRK
Doç. Dr. Ali MEYDAN
Yard. Doç. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ
Yard. Doç. Dr. Zübeyde KUMBIÇAK
Yard. Doç. Dr. Gençay AKGÜL
Yard. Doç. Dr. Seval ARAS
Yük. Müh. Osman Bahadır ÇAPAR

Kongre Konuları

– Amfibiler ve Sürüngenler

– Avcılık

– Biyoçeşitlilik

– Biyoistatistik

– Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

– Deney Hayvanları

– Doğa Fotoğrafçılığı

– Ekomorfoloji

– Embriyoloji

– Entomoloji

– Etik

– Evrim

– Filogeni

– Gelişim Biyolojisi

– Hayvan Anatomisi

– Hayvan Besleme ve Yetiştiricilik

– Hayvan Biyoteknolojisi

– Hayvan Davranışları

– Hayvan Ekolojisi

– Hayvan Fizyoloji

– Hayvan Genetiği

– Hayvan Sağlığı ve Refahı

– Hayvan Sitogenetiği

– Hayvanlarda Moleküler Biyoloji Uygulamaları

– Hayvansal Üretim

– İhtiyoloji

– İstilacı Türler

– İşletme Ekonomisi ve Pazarlama

– Klinik Uygulamalar

– Koruma Biyolojisi

– Memeliler

– Mevzuat ve Uygulamalar

– Müze Teknikleri

– Taksonomik Zooloji

– Omurgasız Hayvanlar

– Ornitoloji

– Populasyon Biyolojisi

– Populasyon Genetiği

– Sistematik Zooloji

– Sitoloji ve Histoloji

– Toksikoloji ve Ekotoksikoloji

– Üreme Biyolojisi

– Yaban Hayat Ekolojisi

– Yetiştiricilik Üniteleri-Çiftlikleri ve Ekipmanları

– Zoocoğrafya

– Zoolojide Bilimsel İllüstrasyon ve Medyalama

– Zoolojik Veri Tabanı Hazırlama Teknikleri

* Kongreye eklenmesini istediğiniz konu olması halinde e-mail yolu ile talepte bulunabilirsiniz.

Kongre için başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz: http://www.biyolojisozluk.com/link/UMDIT

Diğer detaylar ve resmi sitesine de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz: http://www.biyolojisozluk.com/link/dlqkb

Kongre konuları arasında yer alan “Avcılık” beni bitirdi ama…

Arkadaşlar ben coğrafya öğrencisiyim katılmayı düşünüyorum da bu konaklama işi nasıl olacak bilen var mı ? Ayrıca sözlüğünüz çok güzel daha da aktif olmanızı istiyorum yazın yazın okuyalım :))

27-07-2016 18:54:38 yani bugün sayenizde ansiklopedileri özledim.

bunlara da bakabilirsiniz

Balık arka yüzgeçleriyle yürürken görüntülendi! Rizosferdeki mikrobiyal populasyonların bitkiler üzerindeki etkileri nelerdir? Atea sp., Arachnida, Araneae, Araneidae, Atea, Gibbaranea Rekombinant (pozitif) kolonilerin seçimi neye göre yapılır? PP Hücreleri… Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir. Hayvanlar Alemi Sınıflandırılması Sassafras albidum, Lauraceae, Magnoliopsida Geraniaceae – Geranium sp. – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Resimleri Mikroflament nedir? Canlı nöronlar ateşleniyor! Bu mikrografik görsel canlı nöronları bize sunuyor. Bir yetişkin beyninde ortalama 100milyar nöron olduğunu düşünürsek, sıkıntı yaşarken beynimizdeki ısınmanın mecazi sebebini bulduk diyebiliriz. Adli açıdan keşif nedir? 2014 biyolog alım sayısı belli oldu! -30 Biyolog alımı yapılacaktır- Dışkımız neden kahverengidir? Atlar neden çatlar, yorulduklarını hissetmezler mi? Bizde laktik asit bunu sağlıyor, atlarda laktik asit üretimi yok mu? Antirrhinum, Snapdragon, Kuru Kafa Çiçekler, Scrophulariaceae